Від якості освіти до якості життя!

Відокремлений структурний підрозділ «ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ВИМІРЮВАНЬ Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку»

Відокремлений структурний підрозділ «ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ВИМІРЮВАНЬ Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку»

Відокремлений структурний підрозділ «ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ВИМІРЮВАНЬ Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку»

Приймальна комісія

Адреса:  м. Одеса

вул. Ковальська, 15

Контактні телефони

(048) 726 68 50

(097) 344 34 89

Проїзд

тролейбус   №  2,  5,  7

трамвай   №   15,  28

автобуси та маршрутні таксі  №  124, 127, 168, 175, 185, 214, 221, 237, 240,  250

здійснює підготовку фахових молодших бакалаврів за рівнем передвищої освіти на базі 9 — 11 класів, на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник»
за спеціальностями:
 

141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

Спеціалізація: «Сервіс електроустаткування автотранспортних засобів»

152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Спеціалізації:

«Радіотехнічні вимірювання»

«Електротеплотехнічні вимірювання»

«Механічні вимірювання»

241 – Готельно-ресторанна справа

Спеціалізація: «Готельно-ресторанна справа»

Інформація щодо вступу

на основі базової загальної середньої освіти (9класів)

на основі повної загальної середньої освіти (11 класів)

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник

 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 

Спеціалізація: «Сервіс електроустаткування автотранспортних засобів»

Велика насиченість автомобіля електронними пристроями змінила й вимоги до його технічної експлуатації. Технічне обслуговування, ремонт та діагностування сучасного автомобіля може виконувати лише висококваліфікований технічний персонал, який досконало знає його будову та правила експлуатації.

Вивчаються дисципліни:

 • електроустаткування автомобілів,
 • діагностика та діагностичне обладнання автомобілів,
 • будова та технічна експлуатація автотранспортних засобів,
 • безпека дорожнього руху,
 • електронні та м/п системи автомобілів,
 • будова та ремонт електронних приладів автомобілів,
 • двигуни автотранспортних засобів,
 • електроенергетика та електропостачання автомобілів,
 • особливості ТО, діагностики та ремонту електроустаткування сучасних автомобілів.

Згідно з вимогами стандарту освіти фахівець здатний займати наступні посади: технік з налагодження та випробувань електроустаткування; майстер з діагностики автомобільного електрообладнання; технік-технолог; автоелектрик.

Відокремлений структурний підрозділ «ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ВИМІРЮВАНЬ Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку»

Фахівець здійснює діагностику та ремонт електроустаткування автомобілів; тестування й заміну датчиків; комп’ютерну діагностику автомобілів; ремонт електронних систем автомобіля.

Фахівець здатний виконувати наступні види робіт: технічне обслуговування та ремонт автомобілів; 

ремонт електроустаткування АТЗ; комп’ютерну діагностику та ремонт додаткового електроустаткування; установку сигналізації, замків центральних і електричних склопід’ємників, ксенонових і біксенонових ламп; тестування й заміну датчиків.

 

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

 

Відокремлений структурний підрозділ «ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ВИМІРЮВАНЬ Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку»

Cпеціалізації: «Радіотехнічні вимірювання», «Елетротеплотехнічні вимірювання», «Механічні вимірювання» 

Стрімкий розвиток та впровадження інформаційно-вимірювальної техніки, комп’ютеризація, автоматизація виробництв та удосконалення баз метрологічного забезпечення забезпечують постійний попит на фахівців в галузі метрології та інформаційно-вимірювальної техніки.

На  сучасному підприємстві   будь-якої галузі промисловості використовується велика кількість засобів вимірювальної техніки , яка постійно вимірює параметри технологічних процесів та контролює якість промислової продукції, що виробляється. Тому питання підготовки фахівців для технічного та метрологічного обслуговування інформаційно-вимірювальної техніки є нагальними і актуальними. Фахівці випускаються за   спеціалізаціями:

Відокремлений структурний підрозділ «ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ВИМІРЮВАНЬ Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку»
Радіотехнічні вимірювання є основою сучасних як технічних, так і вимірювальних технологій. Вони широко використовуються для оцінки якості різної продукції, яка містить електронні блоки.  Спеціалізація пов’язана також з контролем та обслуговуванням апаратури мобільного зв’язку та мережі Інтернет.

Вивчаються дисципліни:

 • радіоелектронні вимірювання,
 • вимірювання на надвисоких частотах,
 • радіотехнічні та телевізійні системи,
 • обслуговування і ремонт апаратури зв’язку з рухомими об’єктами,
 • оптико-електронні вимірювання,
 • біомедичні вимірювання,
 • супутниковий та транкинговий зв’язок,
 • мережі зв’язку,
 • оцінка відповідності послуг зв’язку,
 • вимірювання в імпульсній техніці,
 • основи цифрової техніки,
 • пристрої радіотехніки.

 

Відокремлений структурний підрозділ «ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ВИМІРЮВАНЬ Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку»
Електротеплотехнічні вимірювання є основою вимірювальних технологій та займають важливе місце у контролі якості продукції. Ця спеціалізація також пов’язана з контролем та обслуговуванням засобів комерційного обліку енергоносіїв (електричної та теплової енергії, природного газу, холодної та гарячої води).

Вивчаються дисципліни:

 • вимірювання електричних та магнітних величин,
 • прилади і системи обліку електричної енергії,
 • температурні та теплофізичні вимірювання,
 • прилади і системи обліку теплової енергії,
 • вимірювання витрат, рівня,
 • прилади і системи обліку рідких та газоподібних речовин,
 • вимірювання тиску та вакуумні вимірювання,
 • енергетичний  менеджмент та аудит енергозбережень,
 • основи цифрової техніки,
 • фізико-хімічні вимірювання,
 • основи стандартизації, сертифікації та якості продукції.

Відокремлений структурний підрозділ «ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ВИМІРЮВАНЬ Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку»
Без механічних вимірювань не існує жодне виробництво. Вони є основою сучасних вимірювальних технологій та широко використовуються для оцінки якості будь-якої продукції.

Вивчаються дисципліни:

 • вимірювання геометричних величин,
 • основи автоматики,
 • основи цифрової техніки,
 • визначення механічних властивостей матеріалів,
 • вимірювання маси, об’єму та щільності речовини,
 • акредитація випробувальних та калібрувальних лабораторій,
 • вимірювання параметрів руху,
 • розмірний контроль в приладобудуванні,
 • основи стандартизації, сертифікації та якості продукції,
 • основи технічного регулювання.

Фахівці можуть працювати: в галузі комп'ютерних систем збору та обробки даних, досліджень, контролю, випробувань об’єктів та процесів в різних сферах промисловості; у відділах і лабораторіях з метрології, стандартизації, сертифікації та контролю якості продукції; на залізниці, морських та аеро- портах; у лабораторіях медичних установ та діагностичних центрів, у науково-дослідних лабораторіях; у випробувальних центрах апаратури радіозв’язку; на підприємствах торгівлі; на митниці; на підприємствах  електро- , тепло- , газо- , водопостачання; у сільському господарстві; на підприємствах оборонного комплексу; на авіаційних, судно- та автомобілебудівних комплексах.

 

241 Готельно-ресторанна справа

 

Відокремлений структурний підрозділ «ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ВИМІРЮВАНЬ Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку»

Спеціальність забезпечує індустрію гостинності фахівцями, здатними надавати якісні послуги у сфері обслуговування. 

У процесі навчання розглядаються питання організації роботи закладів готельного та ресторанного господарства, принципи управління підприємствами цієї сфери, технології обслуговування гостей, організація роботи персоналу, документообіг. Особлива увага приділяється питанням забезпечення якості надання послуг та їх безпеки.

Відокремлений структурний підрозділ «ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ВИМІРЮВАНЬ Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку»
Відокремлений структурний підрозділ «ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ВИМІРЮВАНЬ Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку»

Для вдосконалення професійних умінь і навичок за фахом та придбання практичного досвіду під час навчання студенти проходять різноманітні види практик на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу Одеського регіону.

Вивчаються дисципліни:

 • будівлі, обладнання та естетичне оформлення готелів,
 • організація та технологія обслуговування в закладах ресторанного господарства,
 • організація та технологія обслуговування в готелях,
 • сучасна електропобутова техніка в готельних та ресторанних комплексах,
 • організація обслуговування споживачів послуг,
 • професійний етикет,
 • оцінка відповідності сервісної діяльності,
 • стандартизація та якість готельних та туристичних послуг,
 • інформаційні системи в готельному господарстві,
 • основи менеджменту,
 • основи маркетингу,
 • основи підприємництва та управлінської діяльності,
 • гігієна і санітарія в підприємствах готельного типу.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: