Від якості освіти до якості життя!

Перелік документів для вступу в аспірантуру

Спеціальність 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка.

Вступники до аспірантури подають такі документи:

 • Заява встановленої форми з письмовою згодою майбутнього наукового керівника;

 • Особовий листок з обліку кадрів (форма П-2ДС) з фотокарткою 4×6, копії 1, 2, 11-ї стор. паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера та копії трудової книжки (за наявності), які мають бути засвідчені підписом начальника відділу кадрів і печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;

 • Військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

 • За встановленим зразком список опублікованих наукових праць та винаходів за обраною спеціальністю, підписаний секретарем Вченої ради академії та засвідчений печаткою; ксерокопії наукових статей. Вступники до аспірантури, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають реферати з обраної спеціальності обсягом на 25-30 друкованих аркушах з рецензією;

 • Рекомендаційний лист передбачуваного наукового керівника за результатами співбесіди, з оцінкою реферату / наукових праць з обраної спеціальності;

 • Медична довідка про стан здоров’я за формою № 086-у (оригінал);

 • Автобіографію;

 • Документ, який дає право на пільги (за наявності);

 • Завірену відділом кадрів копію диплому магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації).

У разі, якщо диплом магістра, на основі якого абітурієнт вступає в аспірантуру, здобутий у іноземному ВНЗ, абітурієнт допускається до вступних випробувань на рівні з іншими особами. Визнання диплому здобутого у іноземному ВНЗ приймається рішенням Вченої ради академії. Зарахування такого вступника здійснюється у разі успішного складення ним вступних випробувань;

 • Копія сертифікату міжнародного зразка з іноземної мови, що підтверджує рівень В2 (зокрема з англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment) (за наявності);

 • Витяг з протоколу засідання Вченої ради академії для осіб, які рекомендовані в аспірантуру безпосередньо після закінчення ВНЗ;

 • Копії дипломів (сертифікатів) отриманих за підсумками міжнародних, всеукраїнських конкурсів НДР, олімпіад та наукових конференцій (за наявності);

 • Клопотання з місця роботи про скерування на навчання до цільової аспірантури з гарантією оплати витрат на підготовку (за підписом керівника установи) (за наявності);

 • Згоду на збір та обробку персональних даних (оформлюється у відділі кадрів академії);

 • Дві фотокартки розміром 3×4;

 • Паперова тека із зав’язками.

Документи подаються до Відділу аспірантури та докторантури ОДАТРЯ особисто вступником за наявності паспорту, диплому про вищу освіту та військового квитку.

Спеціальність 255 – Озброєння та військова техніка.

 

Вступники до аспірантури подають такі документи:

 • Заява встановленої форми з письмовою згодою майбутнього наукового керівника;

 • Особовий листок з обліку кадрів (форма П-2ДС) з фотокарткою 4×6, копії 1, 2, 11-ї стор. паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера та копії трудової книжки (за наявності), які мають бути засвідчені підписом начальника відділу кадрів і печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;

 • Військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

 • За встановленим зразком список опублікованих наукових праць та винаходів за обраною спеціальністю, підписаний секретарем Вченої ради академії та засвідчений печаткою; ксерокопії наукових статей. Вступники до аспірантури, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають реферати з обраної спеціальності обсягом на 25-30 друкованих аркушах з рецензією;

 • Рекомендаційний лист передбачуваного наукового керівника за результатами співбесіди, з оцінкою реферату / наукових праць з обраної спеціальності;

 • Медична довідка про стан здоров’я за формою № 086-у (оригінал);

 • Автобіографію;

 • Службову характеристику з місця служби (для військовослужбовців);

 • Документ, який дає право на пільги (за наявності);

 • Завірену відділом кадрів копію диплому магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації).

 • Копія сертифікату міжнародного зразка з іноземної мови, що підтверджує рівень В2 (зокрема з англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment) (за наявності);

 • Витяг з протоколу засідання Вченої ради академії для осіб, які рекомендовані в аспірантуру безпосередньо після закінчення ВНЗ;

 • Копії дипломів (сертифікатів) отриманих за підсумками міжнародних, всеукраїнських конкурсів НДР, олімпіад та наукових конференцій (за наявності);

 • Клопотання з місця роботи про скерування на навчання до цільової аспірантури з гарантією оплати витрат на підготовку (за підписом керівника установи) (за наявності);

 • Згоду на збір та обробку персональних даних (оформлюється у відділі кадрів академії);

 • Дві фотокартки розміром 3×4;

 • Паперова тека із зав’язками.

Документи подаються до Відділу аспірантури та докторантури ОДАТРЯ особисто вступником за наявності паспорту, диплому про вищу освіту та військового квитку.

 

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: