Від якості освіти до якості життя!

НДР студентів та молоді

Провідне місце у підготовці майбутніх спеціалістів належить покращенню навчально-дослідної роботи студентів, що сприяє розвитку їхньої самостійності й творчої активності. Науково-дослідна робота студентів – це невід’ємна складова наукової діяльності академії, а також професійної підготовки висококваліфікованих фахівців, що передбачає навчання студентів методології наукових досліджень, а також систематичну участь у дослідницькій діяльності.

Науково-дослідній роботі в ОДАТРЯ, а також якісній підготовці науково-педагогічних кадрів сприяють НДЧ, наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених та Рада молодих вчених. Студенти та молоді вчені беруть активну участь у наукових дослідженнях та виконанні розробок ОДАТРЯ. Більшість членів Ради молодих вчених є активними учасниками конференцій, які проводяться в академії та за її межами.

За активної участі Ради молодих вчених організовуються та проводяться наукові конференції молодих вчених і студентів, конкурси студентських наукових робіт, олімпіади, творчі конкурси, тощо. Так, за участі Ради молодих учених у 2015 році в ОДАТРЯ було організовано та проведено Шосту Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих учених і студентів «Сучасний стан та перспективи розвитку системи технічного регулювання, метрології та якості» (21-22 травня 2015 р.).

Співорганізаторами конференції виступили Міністерство освіти і науки України, Департамент технічного регулювання та метрології Мінекономрозвитку, Міжнародна Академія Стандартизації, ВГО «Союз споживачів України», Міжнародна Академія інформаційних технологій, Асоціація «Укрінтерстандарт», Технічний комітет стандартизації України ТК 163 «Якість освітніх послуг», ВАТ «Одесакабель», Чорноморський державний університет ім... Петра Могили, Херсонський національний технічний університет, Одеська державна академія технічного регулювання та якості.

Також студенти та молоді учені приймають активну участь у наукових заходах, конференціях и т.і., поза межами академії

Студенти є активними учасниками олімпіад та конкурсів студентських наукових робіт.
В 2015 році для участі в другому етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт були відібрані 12 робіт, автори шістьох з яких запрошувались до участі в очному турі у базових ВНЗ України. Всі студенти, що брали участь у другому турі конкурсу були відзначені грамотами та сертифікатами за участь.

Протягом 2015 року команди студентів ОДАТРЯ брали участь у: Всеукраїнській студентській олімпіаді з дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання», Всеукраїнській студентській олімпіаді з напрямку підготовки «Метрологія, стандартизація та сертифікація», призеркою якої стала Полякова Анастасія, Міжнародній олімпіаді в сфері інформаційних технологій «ІТ-планета 2014/15», в якій переможцем відбірного етапу по Україні в конкурсі компанії D-Link «Протоколи, сервіси і обладнання» став Шамал Костянтин, Всеукраїнської студентської олімпіади «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології», де команда студентів ОДАТРЯ (Кутусенко Артур, Мугира Анастасія, Папач Ілларіон) посіла друге місце.
Підготовкою команд до другого туру займалися провідні викладачі та аспіранти ОДАТРЯ.

В цілому в конкурсах студентських наукових робіт та олімпіадах в межах академії брали участь близько 80 студентів.

Талановита молодь академії закріплена за досвідченими викладачами та поєднана у наукові гуртки і проблемні групи. У 2015 році в академії діяли 16 наукових гуртків:

«Сертифікація товарів та послуг» — керівник Жеребцова Л.М.;

«Аудит систем менеджменту» — керівник Грабовський О.В.;

«Сучасні технології вимірювань в промисловості» — керівник Любімов А.Я.;

«Вища математика» — керівник Зборовська І.А.;

«Фізика» — керівник Мірошниченко О.І.;

«Хімія» — керівник Сандалова А.О.;

«Обчислювальна техніка та програмування» — керівник Янковський О.Г.;

«Технічна механіка» — керівник Лимаренко Ю.Л.;

«Експериментальна метрологія» — керівник Боряк К.Ф.

«Соціологічні і політичні питання сучасності» — керівник Кисельова О.І.;

«Філософія: історія і шляхи розвитку» — керівник Іванова О.С.;

«Менеджмент в освіті і на підприємстві» — керівник Большакова О.В.;

«Історія становлення української нації» — керівник Сафонова Н.В.;

«Системи автоматизованого моніторингу» — керівник Волков С.Л.;

«Електронне навчальне середовище» — керівник Волков С.Л.;

«Енергозберігаючі технології» — керівник Клещов Г.М.

Загалом в студентських наукових гуртках задіяно більше 200 студентів.

Загальна кількість студентів денної форми навчання в академії у 2015 р. склала 833 особи. Понад 300 студентів що складає 36% беруть участь у розробці науково-дослідних проектів та різних формах наукової роботи.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: