Від якості освіти до якості життя!

Спецрада

Спеціалізована вчена рада Д 41.113.01 з правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями:

05.11.01 - прилади та методи вимірювання механічних величин

ПАСПОРТ спеціальності 05.11.01 — Прилади та методи вимірювання механічних величин

Затверджено постановою президії ВАК України від 21.05.98р. № 26-08\4

І Формула спеціальності

Прилади та методи вимірювання механічних величин — галузь науки і техніки, яка займається дослідженнями і розробками принципів, методів і приладів вимірювання механічних параметрів твердих, рідких та газоподібних середовищ та тіл.

ІІ Напрямки досліджень

 1. Розробка, дослідження та оптимізація нових принципів та методів вимірювання механічних величин.
 2. Дослідження та вдосконалення існуючих методів вимірювання механічних величин.
 3. Розробка, дослідження та оптимізація нових приладів вимірювання та перетворювачів механічних величин.
 4. Дослідження та вдосконалення існуючих приладів вимірювання та перетворювачів механічних величин.
 5. Розробка та дослідження математичних моделей та систем імітаційного моделювання методів та приладів вимірювання механічних величин.
 6. Створення та дослідження нових, вдосконалення існуючих приладів і методів випробувань та повірки засобів вимірювання механічних величин.
 7. Дослідження та прогнозування напрямків та тенденцій розвитку приладів і методів вимірювання механічних величин.

ІІІ Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:

технічні науки.

05.01.02 - стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення

ПАСПОРТ спеціальності 05.01.02 – Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення

Затверджено постановою президії ВАК України від 14.06.2007 р. № 47-08/6.

 

І Формула спеціальності

Галузь науки, яка вивчає створення, оптимізацію та вдосконалення нормативної бази та механізмів її застосування, методи та засоби до всіх галузей науки, техніки, народного господарства, а також ефективного метрологічного забезпечення єдності вимірювань і випробувань.

ІІ Напрямки досліджень

 1. Створення нормативної документації зі стандартизації, сертифікації та метрологічного забезпечення, розвиток і вдосконалення науково-технічної термінології.
 2. Науково-технічні засади створення нормативних документів з питань безпеки продукції (процесів, робіт, послуг) для життя, здоров’я, майна громадян, охорони довкілля та безпеки народногосподарських об’єктів з урахуванням ризику виникнення природних і техногенних катастроф.
 3. Розроблення науково-технічної бази поліпшення техніко-економічних показників виробництва, систем збирання, опрацювання й ефективного використання техніко-економічної інформації, створення нормативної бази ресурсозберігальних технологій.
 4. Створення нових і вдосконалення наявних засобів і методів оцінювання точності вимірювань і якості продукції та послуг для забезпечення конкурентоспроможності на світовому ринку.
 5. Розроблення систем уніфікації вимог до науково-технічної продукції, дослідження сумісності та взаємозамінності продукції.
 6. Дослідження фізичних явищ для побудови еталонів і засобів вимірювань.
 7. Дослідження складу та властивостей матеріалів і речовин для створення стандартних зразків.
 8. Розроблення нових і вдосконалення наявних методів і засобів вимірювань і їх метрологічного забезпечення.
 9. Оптимізація схем передавання розміру одиниць фізичних величин від еталонів до робочих засобів вимірювань з метою спрощення їх структури, скорочення кількості ланок і ступенів.
 10. Створення науково-технічних засад захисту інтересів споживачів, участі суб’єктів підприємницької діяльності України в міжнародному, науково-технічному співробітництві та торгівлі.

ІІІ Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:

технічні науки.

 

Голова ради

1. Коломієць Леонід Володимирович д.т.н., професор, ректор, Одеська державна академія технічного регулювання та якості, спеціальність 05.11.01.

Заступник голови

2. Братченко Геннадій Дмитрович, д.т.н., професор, проректор з наукової роботи, Одеська державна академія технічного регулювання та якості, спеціальність 05.11.01.

Вчений секретар

3. Грабовський Олег Вікторович, к.т.н., доцент, декан, Одеська державна академія технічного регулювання та якості, спеціальність 05.01.02.

Члени ради

4. Боряк Костянтин Федорович, д.т.н., доцент, завідувач кафедри, Одеська державна академія технічного регулювання та якості, спеціальність 05.11.01;

5. Ваганов Олександр Іванович, д.т.н., професор, професор кафедри, Одеська державна академія технічного регулювання та якості, спеціальність 05.11.01;

6. Величко Олег Миколайович, д.т.н., професор, директор Науково-виробничого інституту вимірювань електромагнітних величин та оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки, ДП «Укрметртестстандарт», спеціальність 05.01.02;

7. Гордієнко Тетяна Богданівна, д.т.н., доцент, завідувач кафедри, Одеська державна академія технічного регулювання та якості, спеціальність 05.01.02;

8. Гоц Наталія Євгенівна, д.т.н., доцент, доцент кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.01.02;

9. Діденко Віктор Дмитрович, д.ф. -м.н., доцент, професор кафедри, Одеська державна академія технічного регулювання та якості, спеціальність 05.11.01;

10. Зубрецька Наталія Анатоліївна, д.т.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет технологій та дизайну, спеціальність 05.01.02;

11. Казакова Надія Феліксівна, д.т.н., доцент, завідувач кафедри, Одеська державна академія технічного регулювання та якості, спеціальність 05.01.02;

12. Лесовой Леонід Васильович, д.т.н., доцент, професор кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.11.01;

13. Новіков Володимир Миколайович, д.ф. -м.н., професор, директор інституту підвищення кваліфікації фахівців в галузі технічного регулювання та споживчої політики, Одеська державна академія технічного регулювання та якості, спеціальність 05.01.02;

14. Орнатський Дмитро Петрович, д.т.н., доцент, доцент кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 05.11.01;

15. Тихан Мирослав Олексійович, д.т.н., доцент, провідний науковий співробітник, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.11.01;

16. Шкуліпа Павло Альфредович, д.т.н., доцент, професор кафедри, Одеська державна академія технічного регулювання та якості, спеціальність 05.01.02.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: