Від якості освіти до якості життя!

Спецрада

Одеська державна академія технічного регулювання та якості,
адреса: 65020, м. Одеса, вул. Ковальська, 15
тел. (048) 726-68-92, факс (048) 726-76-95

Спеціалізована вчена рада Д 41.113.01 з правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями:
05.11.01 – прилади та методи вимірювання механічних величин,
05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення

Голова ради:
1. Коломієць Леонід Володимирович д.т.н., професор, ректор, Одеська державна академія технічного регулювання та якості, спеціальність 05.11.01.
Заступник голови:
2. Братченко Геннадій Дмитрович, д.т.н., професор, проректор з наукової роботи, Одеська державна академія технічного регулювання та якості, спеціальність 05.11.01.
Вчений секретар:
3. Грабовський Олег Вікторович, к.т.н., доцент, декан, Одеська державна академія технічного регулювання та якості, спеціальність 05.01.02.
Члени ради:
4. Боряк Костянтин Федорович, д.т.н., доцент, завідувач кафедри, Одеська державна академія технічного регулювання та якості, спеціальність 05.11.01;
5. Ваганов Олександр Іванович, д.т.н., професор, професор кафедри, Одеська державна академія технічного регулювання та якості, спеціальність 05.11.01;
6. Величко Олег Миколайович, д.т.н., професор, директор Науково-виробничого інституту вимірювань електромагнітних величин та оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки, ДП «Укрметртестстандарт», спеціальність 05.01.02;
7. Гордієнко Тетяна Богданівна, д.т.н., доцент, завідувач кафедри, Одеська державна академія технічного регулювання та якості, спеціальність 05.01.02;
8. Гоц Наталія Євгенівна, д.т.н., доцент, доцент кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.01.02;
9. Діденко Віктор Дмитрович, д.ф.-м.н., доцент, професор кафедри, Одеська державна академія технічного регулювання та якості, спеціальність 05.11.01;
10. Зубрецька Наталія Анатоліївна, д.т.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет технологій та дизайну, спеціальність 05.01.02;
11. Казакова Надія Феліксівна, д.т.н., доцент, завідувач кафедри, Одеська державна академія технічного регулювання та якості, спеціальність 05.01.02;
12. Лесовой Леонід Васильович, д.т.н., доцент, професор кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.11.01;
13. Новіков Володимир Миколайович, д.ф.-м.н., професор, директор інституту підвищення кваліфікації фахівців в галузі технічного регулювання та споживчої політики, Одеська державна академія технічного регулювання та якості, спеціальність 05.01.02;
14. Орнатський Дмитро Петрович, д.т.н., доцент, доцент кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 05.11.01;
15. Тихан Мирослав Олексійович, д.т.н., доцент, провідний науковий співробітник, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.11.01;
16. Шкуліпа Павло Альфредович, д.т.н., доцент, професор кафедри, Одеська державна академія технічного регулювання та якості, спеціальність 05.01.02.

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 24 липня 2013 р. № 567 м. Київ «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника»

ПОЛОЖЕННЯ про спеціалізовану вчену раду

Анонси захистів:

Захист дисертації Перетяки Наталії Олександрівни:

1 грудня 2017 року о 11:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.113.01 в Одеській державній академії технічного регулювання та якості відбудеться захист дисертації Перетяки Наталії Олександрівни на тему «Вдосконалення методу стендових випробувань редукторів пасажирських вагонів» за спеціальністю 05.11.01 – прилади та методи вимірювання механічних величин, на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (адреса: 65020, м. Одеса, вул. Ковальська, 15, ауд.616)

Файли автореферату: Вдосконалення методу стендових випробувань редукторів пасажирських вагонів

Файли дисертації: Вдосконалення методу стендових випробувань редукторів пасажирських вагонів

Відгуки опонентів:


Захист дисертації Подостройця Кирила Олександровича:

1 грудня 2017 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.113.01 в Одеській державній академії технічного регулювання та якості відбудеться захист дисертації Подостройця Кирила Олександровича на тему «Створення та дослідження нового методу повірки геодезичних засобів вимірювальної техніки» за спеціальністю 05.11.01 – прилади та методи вимірювання механічних величин, на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (адреса: 65020, м. Одеса, вул. Ковальська, 15, ауд.616)

Файли автореферату: Створення та дослідження нового методу повірки геодезичних засобів вимірювальної техніки

Файли дисертації: Створення та дослідження нового методу повірки геодезичних засобів вимірювальної техніки

Відгуки опонентів: