Від якості освіти до якості життя!

Акредитація

Висновок експертної комісії щодо первинної акредитації ОПП “Освітні вимірювання” спеціальності 011 “Освітні, педагогічні науки” галузі знань 01 “Освіта”.