Від якості освіти до якості життя!

Права та обов’язки студентів

витяг із Закону України «Про вищу освіту»

Стаття 54.
Права осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах

1. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, мають право на:
— вибір форми навчання;
— безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
— трудову діяльність у позанавчальний час;
— додаткову оплачувану відпустку у зв'язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;
— користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою вищого навчального закладу;
— участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;
— участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;
— надання пропозицій щодо умов і розмірів плати за навчання;
— участь у об'єднаннях громадян;
— участь у діяльності органів громадського самоврядування вищого навчального закладу та факультетів, Вченої ради вищого навчального закладу та факультетів, органів студентського самоврядування;
— обрання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом;
— участь у формуванні індивідуального навчального плану;
— моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та активну участь у науково-дослідній роботі;
— захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;
— безкоштовне користування у вищих навчальних закладах бібліотеками, інформаційними фондами, послугами навчальних, наукових, медичних та інших підрозділів вищого навчального закладу;
— канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів.
2. Студенти вищих навчальних закладів, які навчаються за денною (очною) формою навчання, мають право на пільговий проїзд у транспорті, а також на забезпечення гуртожитком у порядках, встановлених Кабінетом Міністрів України.
Студенти вищих навчальних закладів мають право на отримання стипендій, призначених юридичними та фізичними особами, які направили їх на навчання, а також інших стипендій відповідно до законодавства.

Стаття 55.
Обов'язки осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах

Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, зобов'язані:
— додержуватися законів, статуту та правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу;
— виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: