Від якості освіти до якості життя!

Факультет інформаційних та вимірювальних технологій

Факультет інформаційних та вимірювальних технологійВ.о. декана факультету – Сафонова Надія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент

На факультеті проводиться підготовка зі спеціальностей на денній формі навчання за ступенями вищої освіти (освітньо-кваліфікаційними рівнями):

бакалаврів:

 

Спеціальність:  125 – Кібербезпека

Спеціалізація:

Кібернетична та інформаційна безпека

 

Спеціальність:  151Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

 

Спеціалізації:

 Комп’ютерно-інтегровані  і інтелектуальні технології автоматизованих систем

Інженерія інформаційно-вимірювальних та комп’ютерних систем

Спеціальність: 153Мікро-та наносистемна техніка

Спеціалізація:

Нанотехнології, медичні прилади та біоінженерія

Спеціальність: 171Електроніка

Спеціалізація:

Електроніка та комп’ютерна діагностика автомобілів

магістрів:

Спеціальність: 151 – Автоматизація та компютерно-інтегровані технології

Спеціалізації:

Комп’ютерно-інтегровані технології та кіберфізичні системи

Інженерія інформаційно-вимірювальних та комп’ютерних систем

Спеціальність:171 – Електроніка

Спеціалізації:

Електроніка транспортних систем

Електронні біомедичні системи і технології

 

  • Контактні дані деканату факультету ІВТ:

Адреса: 65020, м. Одеса, вул. Ковальська 15, кім. 506

Телефон: 048-728-18-26

Електронна пошта: dekanat@odatrya.org.ua

 

До складу факультету відносяться наступні структурні підрозділи:

кафедра комп’ютернo-інформаційних та вимірювальних технологій;

кафедра нановимірювань та вимірювальної техніки;

кафедра загально-технічної та фундаментальної підготовки.