Від якості освіти до якості життя!

Кафедра Комп’ютерних та інформаційно-вимірювальних технологій:

komp-yuternih-ta-informatsiyno-vimiryuvalnih-tehnologiy1

Казакова Надія Феліксівна,

завідувач кафедри – доктор технічних наук,

доцент, член-кореспондент академії звязку

України

 

Науково-педагогічний склад кафедри:

4 професори та доктори наук, 7 доцентів та кандидатів наук, 2 викладача-асистента.

Кафедра забезпечує навчальний процес з більш ніж 20 навчальних дисциплін та методичне керівництво практичної підготовки студентів, що охоплюють такі основні напрямки:

теорія систем та системний аналіз;

теорія автоматичного управління;

інформаційно-вимірювальні технології та системи;

моделювання систем та процесів;

теорія електричних сигналів та кіл;

методи та засоби обробки сигналів;

вимірювальні прилади та системи;

технічна діагностика та надійність ЗВТ;

мікроконтролери та мікропроцесорні прилади;

програмна інженерія та програмування;

комп’ютерні системи та мережі;

системи автоматизованого проектування і конструювання приладів;

захист вимірювальної інформації.

Під керівництвом докторів наук  Братченка Г.Д. та Скачкова В.В. працює наукова школа «Інформаційні технології вимірювання просторових координат джерел радіовипромінювання, їх розділення та розпізнавання класів об’єктів в активних і пасивних радіотехнічних системах».

Професорсько-викладацьким складом виконуються роботи за наступною тематикою держбюджетних та госпдоговірних НДР:

удосконалення методів розділення, вимірювання просторових координат і розпізнавання об’єктів в адаптивних інформаційно-вимірювальних РТС;

синтез інтелектуальних експертних структур ентропійної оцінки якості автоматизованих систем вимірювання, управління та контролю;

розробка та впровадження електронного середовища навчання.

Контактні данні кафедри ІВТ:

Адреса: 65020, м. Одеса, вул. Ковальська 15, кім. 305

Електронна пошта: ivt@odatrya.org.ua