Від якості освіти до якості життя!

Кафедра Нановимірювань та вимірювальної техніки:

Завідувач кафедри – доктор технічних наук,

професор Величко Олег Миколайович.Величко

Науково-педагогічний склад кафедри:

4 професори та доктори наук, 6 доцентів та

кандидатів наук, 5 старших викладачів, 2 викладача –

асистента.

Кафедра забезпечує навчальний процес з більш

ніж 20 навчальних дисциплін та методичне керівництво практичної підготовки студентів, що охоплюють такі основні напрямки:

– електроніка та електротехніка;

– мікропроцесорні системи;

– методи та засоби вимірювання, випробувань та контролю;

– інтелектуальні засоби та сучасні технології вимірювальної техніки;

– нановимірювання;

– матеріалознавство та конструкційні матеріали;

– надійність засобів вимірювальної техніки;

– розрахунок та проектування засобів вимірювання;

– електричні та магнітні вимірювання;

– радіоелектронні вимірювання;

– теплотехнічні вимірювання;

– фізико-хімічні та біомедичні вимірювання.

На кафедрі, під керівництвом д. т. н. Величко О.М. працює наукова школа «Впровадження сучасних інформаційних технологій та систем, автоматизованого оброблення результатів вимірювань та дистанційної передачі їх результатів для схем передавання розміру одиниць електричних величин від національних еталонів до робочих засобів вимірювальної техніки»

Колективом кафедри НВВТ проводиться науково-дослідна робота за наступними зареєстрованими темами держбюджетних та кафедральних НДР:

– дослідження методів і засобів дистанційного калібрування прецизійних засобів вимірювання електричних величин;

– розробка, виготовлення і експериментальне випробування еталонного мобільного вимірювального комплексу для безгирної повірки і калібрування великовантажних залізничних платформенних ваг;

– Метрологічне виробництво засобів обліку електричної енергії.

Контактні данні кафедри НВВТ:

Адреса: 65020, м. Одеса, вул. Ковальська 15, кім. 302

Електронна пошта: nvvt@odatrya.org.ua