Від якості освіти до якості життя!

Кафедра Загально-технічної та фундаментальної підготовки

Завідувач кафедри – кандидат технічних наук, доцент Янковський Олег Георгійович.

Науково-педагогічний склад кафедри: 3 професори та доктори наук, 6 доцентів та кандидатів наук, 3 старших викладача, 4 викладача-асистента.

Кафедра забезпечує навчальний процес з основних напрямків:ЯнковскийОГ

– вища математика;

– фізика;

– хімія;

– технічна механіка;

– інформатика та програмування;

– інженерна  та комп’ютерна графіка;

Колективом кафедри проводиться науково-дослідна робота за наступною тематикою госпдоговірних та кафедральних НДР:

–  розробка електромеханічних трансмісій для спеціальних гусеничних машин, методів і методик їх метрологічного забезпечення;

– формування наукового світогляду студентів при навчанні їх фундаментальним дисциплінам відповідно до основних принципів Болонського процесу;

– підвищення ефективності навчального процесу шляхом впровадження новітніх інформаційних технологій;

– метрологічне забезпечення експлуатації та ремонту військових колісних та гусеничних машин;

– метрологічне забезпечення процесу оцінки результатів лабораторного контролю якості лікарських засобів.

Контактні данні кафедри ЗТФП:

Адреса: 65020, м. Одеса, вул. Ковальська 15, кім. 307

Електронна пошта: ztfp@odatrya.org.ua