Від якості освіти до якості життя!

Братченко Геннадій Дмитрович

Проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків , доктор технічних наук, старший науковий співробітник

Коротка біографічна довідка

Народився 01.01.1959 року в с. Садова (Володимирський район, Миколаївська область). У 1981 році закінчив з відзнакою Київське вище інженерне радіотехнічне училище ППО, за спеціальністю «Радіотехнічні засоби».

Трудова діяльність:bratchenko

Проходив військову службу на інженерних посадах в м. Херсоні, в Одеському вищому об’єднаному командно-інженерному училищі ППО (1981 — 1990).
Ад‘юнкт Харківської військової інженерної радіотехнічної академії ППО (1990 — 1994).
Кандидат технічних наук (1994).
Старший науковий співробітник Одеського інституту Сухопутних військ (1994 — 1997).
Начальник науково — дослідної лабораторії Одеського інституту Сухопутних військ (1997 — 1998).
Старший науковий співробітник (1997).
Начальник науково-дослідного відділу у Науковому центрі Одеського інституту Сухопутних військ та Військовому інституті Одеського національного політехнічного університету (1998 — 1999, 2002 — 2011).
Докторант Одеського інституту Сухопутних військ (1999 — 2002).
Доктор технічних наук (2010).
Заступник начальника Військового інституту Одеського національного політехнічного університету з наукової роботи (2011).
Проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків Одеської державної академії технічного регулювання та якості (2011).
Автор більше 100 наукових праць, з них 43 наукових статті, 6 навчальних посібників, 6 авторських свідоцтв і патентів.

Проректор з навчальної та виховної роботи здійснює:

• Керівництво організацією навчальної, навчально-методичної і виховної роботи академії.
• Координацію складання факультетами, кафедрами навчальних планів, програм;
• Науково-педагогічну організацію роботи Науково-методичної Ради академії.
• Науково-педагогічне керівництво, організацію, планування, визначення змісту та контроль базової та повної вищої освіти; керівництво розробки та корегування робочих навчальних планів, графіків навчального процесу, робочих програм дисциплін, контроль за їх виконанням; акредитацією та ліцензуванням спеціальностей;
• Науково-педагогічне керівництво організації і методичного забезпечення самостійної роботи студентів, аналіз поточної успішності студентів, підсумків екзаменаційних сесій, розробку пропозицій щодо поліпшення організації навчального процесу та якості професійної підготовки;
• Науково-педагогічне керівництво плануванням і організацією навчального процесу з усіх форм навчання, складання та контроль дотримання розкладу занять та іспитів, контроль за якістю проведення занять та підготовки студентів;
• Керівництво та контроль виховної роботи зі студентами, проведення усіх видів виробничої практики й заключних етапів підготовки випускників, розподілу випускників, організацію курсового, дипломного проектування та роботи державних екзаменаційних комісій;
• Організовує реалізацію завдань системи національного та громадянського виховання студентської молоді в академії відповідно до Конституції України та концепції виховання молоді у національній системі освіти;
• Науково-педагогічне керівництво фізичним вихованням та спортивно-масовою роботою в академії, виховною роботою зі студентами у гуртожитку, Радою профілактики правопорушень, організацією культурного виховання студентів, питаннями оздоровлення студентів та співробітників академії.

Прийом з особистих питань що четверга з 15.00 до 16.00

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: