Від якості освіти до якості життя!

САФОНОВА НАДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Проректор з навчальної та виховної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент

Коротка біографічна довідка

САФОНОВА НАДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Народилася 15.03.1976 року у м. Золочів Харківської області. Закінчила з відзнакою у 1998 році Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут ім. Г.С.Сковороди за спеціальністю «Початкове навчання, музика».

Трудова діяльність:

Методист Первомайського політехнічного інституту Українського державного морського технічного університету ім. адм. Макарова (2003—2004);

Методист навчального відділу Південноукраїнського державного педагогічного університету ім... К.Д.Ушинського (2004—2005);

Лаборант кафедри «Прикладної математики та інформатики» Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського (2005—2010);

Старший лаборант кафедри «Інформаційних технологій» Одеського національного морського університету (2010—2012);

Асистент кафедри «Інформаційних технологій» Одеського національного морського університету, на умовах сумісництва (2010—2012);

Молодший науковий співробітник Південного наукового центру НАН та МОН України (2012—2013);

Начальник відділу з виховної роботи Одеської державної академії технічного регулювання та якості (2013—2016);

Виконуючий обов’язки декана факультету «Інформаційних та вимірювальних технологій» Одеської державної академії технічного регулювання та якості (2016—2018);

Проректор з навчальної та виховної роботи Одеської державної академії технічного регулювання та якості (2018).

Автор понад 40 наукових праць.

Проректор з навчальної та виховної роботи здійснює:

  • Керівництво організацією навчальної, навчально-методичної і виховної роботи академії.
  • Координацію складання факультетами, кафедрами навчальних планів, програм;
  • Науково-педагогічну організацію роботи Науково-методичної Ради академії.
  • Науково-педагогічне керівництво, організацію, планування, визначення змісту та контроль базової та повної вищої освіти; керівництво розробки та корегування робочих навчальних планів, графіків навчального процесу, робочих програм дисциплін, контроль за їх виконанням; акредитацією та ліцензуванням спеціальностей;
  • Науково-педагогічне керівництво організації і методичного забезпечення самостійної роботи студентів, аналіз поточної успішності студентів, підсумків екзаменаційних сесій, розробку пропозицій щодо поліпшення організації навчального процесу та якості професійної підготовки;
  • Науково-педагогічне керівництво плануванням і організацією навчального процесу з усіх форм навчання, складання та контроль дотримання розкладу занять та іспитів, контроль за якістю проведення занять та підготовки студентів;
  • Керівництво та контроль виховної роботи зі студентами, проведення усіх видів виробничої практики й заключних етапів підготовки випускників, розподілу випускників, організацію курсового, дипломного проектування та роботи державних екзаменаційних комісій;
  • Організовує реалізацію завдань системи національного та громадянського виховання студентської молоді в академії відповідно до Конституції України та концепції виховання молоді у національній системі освіти;
  • Науково-педагогічне керівництво фізичним вихованням та спортивно-масовою роботою в академії, виховною роботою зі студентами у гуртожитку, Радою профілактики правопорушень, організацією культурного виховання студентів, питаннями оздоровлення студентів та співробітників академії.

Прийом з особистих питань щочетверга з 15.00 до 16.00

Тел.:+38 (048) 7267788
e-mail: nad76@ukr.net

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: