Від якості освіти до якості життя!

МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ ТА ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 7.05100201 (8.05100201) – МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ ТА ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

 

ОБЛАСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ — встановлення, реалізація і контроль виконання норм, правил і вимог до продукції (послуги), технологічному процесу її розробки, виробництва, застосування (споживання) і метрологічного забезпечення, спрямованих на високу якість і безпеку продукції (послуги), високу економічну ефективність для виробника і споживача.

КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ: «Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції» – це спеціальність напрям наукових, технічних та нормативно-методичних основ якої, необхідні для забезпечення єдності і необхідної точності вимірювань. Новизна і значення наукових і технічних проблем даної спеціальності для народного господарства полягає в розробці нових і вдосконаленні існуючих методів і засобів вимірювань, вирішенні нових науково обґрунтованих організаційних і методичних проблем, спрямованих на забезпечення єдності і необхідної точності вимірювань, а також усунення і виключення негативних наслідків недостовірних результатів вимірювань, які в подальшому впливають на якість одержуваної продукції, послуги або процесу.

ВИПУСКНИКИ ДАНОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ МОЖУТЬ ЗАЙМАТИ НАСТУПНІ ПОСАДИ:

 • головного метролога;
 • начальників відділів певних видів вимірювань та випробувань;
 • начальників відділів сертифікації та стандартизації;
 • фахівців з налагодження й випробувань;
 • інженерів з метрології, стандартизації, сертифікації та якості;
 • аудиторів;
 • начальників та інженерів випробувальних та сертифікаційних лабораторій ( лабораторій з оцінки відповідності);
 • менеджерів з продажу вимірювального та промислового обладнання;
 • фахівців з метрологічного забезпечення та технічної підтримки.

ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ:

— регіональні центри стандартизації, метрології та сертифікації;

— випробувальні лабораторії;

— лабораторії з повірки та калібрування засобів вимірювань;

— підприємства галузей народного господарства різних організаційно-правових форм, їх структурні виробничі та функціональні підрозділи;

— підприємства промислової, аграрної галузі (хіміко-лісовий комплекс);

— сфера торгівлі;

— сфера будівництва та добувної промисловості;

— транспортна сфера;

— сфера медицини та охорони здоров'я (фармакологічні і фармацевтичні компанії);

— освітні установи (викладацька діяльність);

— організації і підприємства малого, середнього та великого бізнесу;

— об'єкти інфраструктури підприємства;

— проектні організації;

— науково-дослідні установи та ін ...

ЗАВДАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • аналіз стану і динаміки якості продукції, метрологічного забезпечення виробництва;
 • створення нових наукових, технічних та нормативно-методичних рішень, що забезпечують підвищення якості продукції;
 • вдосконалення науково-методичних, техніко-економічних та інших основ метрологічного забезпечення для підвищення ефективного управління народним господарством;
 • створення теоретичних моделей, що дозволяють досліджувати якість продукції та технологічних процесів, оцінювати ефективність метрологічного забезпечення;
 • розробка планів, програм і методик проведення випробувань, вимірювань і контролю якості продукції;
 • застосування проблемно-орієнтованих методів аналізу, синтезу та оптимізації процесів управління якістю, метрологічного забезпечення, стандартизації та оцінки відповідності;
 • забезпечення виконання завдань щодо підвищення якості продукції, щодо вдосконалення метрологічного забезпечення, з розробки нових і перегляду діючих стандартів, технічних умов та інших документів;
 • розробка методичних і нормативних матеріалів, технічної документації, здійснення розроблених проектів і програм;
 • проведення техніко-економічного аналізу, комплексне обґрунтування прийнятих і реалізованих рішень, скорочення циклу виконання робіт, сприяння підготовці процесу їх виконання, забезпечення необхідними технічними даними, матеріалами, обладнанням;
 • участь у роботах по здійсненню досліджень, розробці проектів і програм, у проведенні необхідних заходів, пов'язаних з випробуваннями устаткування і впровадженням його в експлуатацію, а також у виконанні робіт із стандартизації технічних засобів, систем, процесів, обладнання та матеріалів, у розгляді різної технічної документації і підготовка необхідних відгуків, висновків та зауважень.
 • складання графіків робіт, замовлень, заявок, інструкцій, пояснювальних записок, карт, схем та іншої технічної документації, а також встановленої звітності за затвердженими формами і у встановлені терміни;
 • вдосконалення системи забезпечення єдності вимірювань в країні;
 • розробка та впровадження нових державних еталонів одиниць фізичних величин, що дозволяють істотно підвищити єдність і точність вимірювань.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: