Від якості освіти до якості життя!

МЕТРОЛОГІЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ 6.051002 – МЕТРОЛОГІЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ

ГАЛУЗЬ ПР1ОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: встановлення, реалізація та контроль норм, правил і вимог до продукції (послуги), технологічного процесу її виробництва, застосування (споживання), транспортування та утилізації, участь у розробці метрологічного забезпечення, метрологічний контроль і нагляд, націлені на підтримку єдності вимірювань, високу якість і безпеку продукції (послуги), високу економічну ефективність для виробників і споживачів на основі сучасних методів та засобів досягнення точності та якості при дотриманні вимог експлуатації і безпеки, участь у створенні систем управління якістю стосовно до конкретних умов виробництва і реалізації продукції на основі вітчизняних і міжнародних нормативних документів.

 

2ОБ'ЄКТАМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ є продукція (послуги) та технологічні процеси, обладнання підприємств та випробувальних лабораторій, методи і засоби вимірювань, випробувань і контролю, нормативна документація, системи стандартизації, сертифікації та управління якістю, метрологічного забезпечення наукової, виробничої, соціальної та екологічної діяльності.

 

В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТИ ОТРИМУЮТЬ ЗНАННЯ З ТАКИХ ПРОФІЛЬНИМИ ПИТАНЬ:

 • Загальні положення щодо вимірювання та контролю фізичних величин;
 • Класифікація вимірювань за галузями. Особливості вимірювань механічних, електричних, фізичних, хімічних величин і т.і.;
 • Методи вимірювання. Метрологічні характеристики засобів вимірювання;
 • Поняття метрологічного забезпечення;
 • Державний метрологічний контроль та нагляд;
 • Державні випробування засобів вимірювальної техніки;
 • Державна атестація засобів вимірювальної техніки
 • Повірка засобів вимірювальної техніки;
 • Атестація вимірювальних лабораторій;
 • Державний метрологічний нагляд за кількістю фасованого товару в упаковках;
 • Метрологічна служба підприємств, організації та установ;
 • Засади технічного регулювання та захисту прав споживачів;
 • Організація технічного регулювання в Україні;
 • Засади Національної системи стандартизації;
 • Право споживача на безпеку продукції та послуг;
 • Загальні відомості про інформацію, документи та нормативно-технічний документообіг;
 • Стандарти, науково-дослідна, науково-технічна та патентна документація;
 • Метрологічна експертиза технічної документації;
 • Організація робіт з стандартизації;
 • Системи стандартів. Національні системи стандартизації. Міжнародна стандартизація;
 • Стандартизація та кодування інформації про товар;
 • Загальні відомості про сертифікацію та оцінку відповідності продукції;
 • Підтвердження відповідності (сертифікація) продукції, послуг, персоналу;
 • Атестація виробництва і сертифікація систем якості;
 • Випробування зразків продукції та засобів вимірювань;

Випускники можуть бути підготовлені до виконання обов'язків на 19 первинних посадах. Частина посад пов'язана з роботою в державних органах технагляду, інспекціях захист прав спожи3вачів та охорони навколишнього середовища, комітеті технічного регулювання, у всіх випробувальних лабораторіях будь-яких виробничих підприємств, Митного комітету, Міністерства транспорту, Міністерства внутрішніх справ та інших.

 

 

 

ЗАВДАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • організація розробки заходів щодо підвищення та контролю якості продукції, метрологічного забезпечення розроблення, виробництва, випробувань та експлуатації, планування робіт із стандартизації та сертифікації, систематична перевірка застосовуваних на підприємстві стандартів, технічних умов та інших документів;
 • здійснення контролю за випробуваннями готової продукції, матеріальних ресурсів, які надходять на підприємство, впровадження сучасних методів та засобів вимірювань, контролю за виготовленням і випробуваннями стандартизованих і уніфікованих виробів;
 • розробка (вдосконалення) та впровадження системи управління вимірюваннями, локальних повірочних схем за видами вимірювань, стандартів підприємства
 • оцінка рівня браку і аналіз причин його виникнення, впровадження сучасних методів управління якістю статистичного та неруйнівного контролю
 • визначення номенклатури вимірюваних і контрольованих параметрів продукції і технологічних процесів, оптимальних норм точності вимірювань та достовірності контролю, вибір засобів вимірювань, випробувань і контролю, розробка методик виконання вимірювань, випробувань і контролю.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: