Від якості освіти до якості життя!

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ» СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «ЯКІСТЬ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ»

Кваліфікації: спеціаліст – фахівець з якості, стандартизації та сертифікації; магістр – науковий співробітник, викладач ВНЗ за фахом.ISO.

Основною метою підготовки магістрів та спеціалістів за спеціалізацією “Якість, стандартизація та сертифікація” є підготовка фахівців з технічного регулювання та забезпечення країни та регіону спеціалістами для реалізації державної політики щодо захисту життя людини від впливу неякісної продукції.

Основні компетенції:

– уміння визначати якість продукції та послуг;

– уміння впроваджувати на підприємствах системи менеджменту якості за вимогами стандартів серії ДСТУ ISO 9000;

– уміння впроваджувати на підприємствах основних методологічних засад Загального управління якістю (Total Quality Management ТQM);

– уміння проводити підготовку виробництва до атестації, обстеження, сертифікації продукції;Certificate

– уміння розробляти нормативні документи різних рівнів, здійснювати їх підготовку до реєстрації, оформлювати супровідні документи, вносити зміни;

– уміння здійснювати гармонізацію національних стандартів з вимогами  європейських стандартів;

– уміння проводити сертифікацію технологічних процесів та обладнання, внутрішній аудит та самоінспекцію, акредитацію органів із сертифікації;

– уміння удосконалювати системи експертизи, стандартизації та сертифікації готових продуктів та виробництв;

Майбутні місця працевлаштування:

– в регіональних центрах стандартизації, метрології та сертифікації;lab

– у виробничих, контрольно-аналітичних лабораторіях;

– в органах державного управління та в громадських організаціях, які здійснюють контроль за якістю продукції та її сертифікацію;

– в установах з захисту прав споживачів;

– в органах санітарно-гігієнічного контролю;

– в навчальних та науково-дослідних установах.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: