Від якості освіти до якості життя!

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 152 «МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА» СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД ЗА ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ»

Кваліфікація: контролер за дотриманням відповідності продукції та послуг.

ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД ЗА ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ1

Основним завданням підготовки бакалаврів за спеціалізацією «Державний нагляд за якістю продукції та послуг» є підготовка фахівців здатних здійснювати державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил, захист прав споживачів, інтересів держави та підприємств, сприяння запобіганню порушень законів України та положень нормативних документів, які містять обов'язкові умови до об'єктів стандартизації, передусім до безпеки, якості продукції, охорони праці та навколишнього природного середовища. Відповідно до цього завдання державний нагляд здійснюється шляхом контролю за додержанням підприємствами і організаціями незалежно від форм власності стандартів, вимог і правил нормативних документів під час розроблення та виробництва продукції, а також сировини, матеріалів, напівфабрикатів і комплектуючих виробів.

Основні компетенції:

— державний ринковий нагляд з метою забезпечення відповідності продукції встановленим вимогам, а також забезпечення відсутності загроз суспільним інтересам;

— забезпечення реалізації державної політики  із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів;

— контроль функціонування об'єднаної енергетичної системи України, сфери теплопостаДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД ЗА ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ2чання, енергетичної безпеки держави шляхом здійснення контролю за дотриманням суб'єктами електроенергетики, суб'єктами
відносин у сфері теплопостачання і споживачами електричної енергії вимог нормативно-правових і нормативно-технічних актів у сфері виробництва, постачання та споживання електричної і теплової енергії;

— державного нагляду за додержанням законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці та державного гірничого нагляду;

— контроль за виконанням правил пожежної безпеки під час проектування, технічного переоснащення, будівництва, реконструкції та експлуатації об'єктів;

— здійснення заходів, спрямованих на дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт;

— нагляд за організацією і проведенням органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами санітарних і протиепідемічних заходів; нагляд за реалізацією державної політики з питань профілактики захворювань населення, участь у розробці та контроль за виконанням програм, що стосуються запобігання шкідливому впливу факторів навколишнього середовища на здоров'я населення; нагляд за дотриманням санітарного законодавства;

— проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи, гігієнічної регламентації небезпечних факторів і видача дозволів на їх використання;

— метрологічний контроль і наглядДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД ЗА ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ3

Майбутні місця працевлаштування:

— Держспоживінспекція України;

— Департамент технічного регулювання та метрологої Мінекономрозвитку України;

— Держгіпром нагляд України;

— Держекоінспекція України;

— Держенергоефективності України;

— Міненерговугілля України;

— Держтехногенбезпеки України;

— Держархбудінспекція України;

— Держсанепідслужба України;

— Укрморрічінспекція;

— Спеціально уповноважені  центральні органи виконавчої влади з нагляду за охороною праці, з питань радіаційної безпеки, з питань пожежної безпеки, гігієни праці і т.і.

— Лабораторії випробувальні, ветеринарно-санітарної експертизи, метрологічні лабораторії та інші.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: