Від якості освіти до якості життя!

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 152 «МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА» СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «МЕТРОЛОГІЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ»

Кваліфікації: технічний фахівець з галузі фізичних наук і техніки, технічний фахівець з метрології, стандартизації, сертифікації та якості.

Галуззю професійної діяльності бакалаврів спеціалізації «Стандартизація, метрологія та сертифікація» є встановлення, реалізація та контроль норм, правил і вимог до продукції (послуги), технологічного процесу її виробництва, застосування (споживання), транспортування та утилізації, участь у розробці метрологічного забезпечМЕТРОЛОГІЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ
ення, метрологічний контроль і нагляд, націлені на підтримку єдності вимірювань, високу якість і безпеку продукції (послуги), високу економічну ефективність для виробників і споживачів на основі сучасних методів та засобів досягнення точності та якості при дотриманні вимог експлуатації і безпеки, участь у створенні систем управління якістю стосовно до конкретних умов виробництва і реалізації продукції на основі вітчизняних і міжнародних нормативних документів.

Основні компетенції:

— організація розробки заходів щодо підвищення та контролю якості продукції, метрологічного забезпечення розроблення, виробництва, випробувань та експлуатації, планування робіт із стандартизації та сертифікації, систематична перевірка застосовуваних на підприємстві стандартів, технічних умов та інших документів;

— здійснення контролю за випробуваннями готової продукції, матеріальних ресурсів, які надходять на підприємство, впровадження сучасних методів та засобів вимірювань, контролю за виготовленням і випробуваннями стандартизованих і уніфікованих виробів;МЕТРОЛОГІЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ2

— розробка (вдосконалення) та впровадження системи управління вимірюваннями, локальних повірочних схем за видами вимірювань, стандартів підприємства;

— оцінка рівня браку і аналіз причин його виникнення, впровадження сучасних методів управління якістю статистичного та неруйнівного контролю;

— визначення номенклатури вимірюваних і контрольованих параметрів продукції і технологічних процесів, оптимальних норм точності вимірювань та достовірності контролю, вибір засобів вимірювань, випробувань і контролю, розробка методик виконання вимірювань, випробувань і контролю.

Майбутні місця працевлаштування:

Випускники цієї спеціалізації підготовлені до виконання обов'язків на 19-ти первинних посадах.

Підприємства на яких працюють випускники:

 

 

МЕТРОЛОГІЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ4

 

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: