Від якості освіти до якості життя!

ОСВІТНІ ВИМІРЮВАННЯ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 8.18010022"ОСВІТНІ ВИМІРЮВАННЯ"

Кваліфікації 2139.1 науковий співробітник (галузь обчислень)
2310.2 викладач ВНЗ за фахом

 

Система навчання та професійної підготовкимагістра з освітніх вимірювань в ОДАТРЯ базується на прогностичній характеристиці майбутнього фахівця як суб’єкта культури, який акумулює цілісний соціокультурний досвід людства. Фундаментальними засадами навчання з освітніх вимірювань студентів являються: інтегральність, аксіологічність, феноменологічно-герменевтичний аспект освіти, полікультурність, толерантність,педагогічно-інформаційне спрямування. Це дозволяє забез1печити адекватність сучасної підготовки магістра меті, завданням і принципам професійної діяльності фахівців з освітніх вимірювань.

Характерною особливістю системи підготовки фахівців зі спеціальності «Освітні вимірювання» є забезпечення професійної підготовки фахівця, чия професійна діяльність розгортається в сфері освіти та науки, актуальної на сучасному ринку праці.

 

2Основні компетенції:

  • знання існуючих теорій і методів оцінювання та вимірювання, уміння їх застосовувати та інтерпретувати результати їх застосування;
  • знання методів та засобів комп’ютеризації оцінювання та вимірювання і аналізу їх результатів, уміння їх використовувати;
  • знання технічних, юридичних та етичних вимог до засобів оцінювання та вимірювання, уміння визначати відповідність цим вимогам як самих засобів оцінювання та вимірювання, так і процедури їх проведення та інформації щодо результатів їх застосування;
  • уміння вибирати методи оцінювання та вимірювання, доцільні для прийняття рішень в галузі освіти;
  • уміння вибирати методи оцінювання та вимірювання, доцільні для прийняття рішень в галузі ліцензування та сертифікації професійної діяльності;
  • уміння розробляти методи оцінювання та вимірювання, доцільні для прийняття рішень в галузі освіти;
  • уміння розробляти методи оцінювання та вимірювання, доцільні для прийняття рішень в галузі ліцензування та сертифікації професійної діяльності;
  • уміння використовувати результати оцінювання та вимірювання для прийняття рішень щодо окремих осіб та груп осіб, планування навчального процесу, розробки нових та поліпшення існуючих навчальних та освітніх програм;
  • уміння доводити результати освітніх вимірювань, їх інтерпретацію та прийняті на їх основі рішення для зацікавлених осіб та широких соціальних верств.

3

Майбутні професії:

Науковий співробітник (галузь обчислень).

Науковий співробітник-консультант (галузь обчислень).

Аналітик консолідованої інформації.

Фахівець з науково-технічної інформації.

Керівник та фахівець центрів моніторингу якості освіти ВНЗ.

Інспектор вищих навчальних закладів.

Інспектор з навчальної, виховної, методичної роботи.

Інспектор середніх спеціальних та професійно-технічних навчальних закладів.

Інспектор шкіл.

Інспектор-методист.

Викладач вищого навчального закладу за фахом.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: