Від якості освіти до якості життя!

Структура академії

Структура академії


ФАКУЛЬТЕТИ

Структура академіїВ.о. декана факультету – Сафонова Надія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент

На факультеті проводиться підготовка зі спеціальностей на денній формі навчання за ступенями вищої освіти (освітньо-кваліфікаційними рівнями):

бакалаврів:

Спеціальність:  125 – Кібербезпека

Спеціалізація:

Кібернетична та інформаційна безпека

Спеціальність:  151Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Спеціалізації:

 Комп’ютерно-інтегровані  і інтелектуальні технології автоматизованих систем

Інженерія інформаційно-вимірювальних та комп’ютерних систем

Спеціальність: 153Мікро-та наносистемна техніка

Спеціалізація:

Нанотехнології, медичні прилади та біоінженерія

Спеціальність: 171Електроніка

Спеціалізація:

Електроніка та комп’ютерна діагностика автомобілів

магістрів:

Спеціальність: 151 – Автоматизація та компютерно-інтегровані технології

Спеціалізації:

Комп’ютерно-інтегровані технології та кіберфізичні системи

Інженерія інформаційно-вимірювальних та комп’ютерних систем

Спеціальність:171 – Електроніка

Спеціалізації:

Електроніка транспортних систем

Електронні біомедичні системи і технології

Контактні дані деканату факультету ІВТ:

Адреса: 65020, м. Одеса, вул. Ковальська 15, кім. 506

Телефон: 048-728-18-26

Електронна пошта: dekanat@osatrq.edu.ua

До складу факультету відносяться наступні структурні підрозділи:

 КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ;

КАФЕДРА НАНОВИМІРЮВАНЬ ТА ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ;

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ.

Грабовський О.В.

Декан – Грабовський Олег Вікторович, кандидат технічних наук,

доцент, вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 41.113.01.

На факультеті з 2016 року проводиться підготовка зі спеціальностей (напрямів підготовки) на денній формі навчання за ступенями вищої освіти (освітньо-кваліфікаційними рівнями):

бакалаврів: галузь знань 15 «Автоматизація та приладобудування» — спеціальність 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»:  

спеціалізація «Метрологія, стандартизація та сертифікація»

спеціалізація «Державний нагляд за якістю продукції та послуг»  

магістрів:

галузь знань 01 «Освіта» — спеціальність 011 «Науки про освіту»:

— спеціалізація «Освітні вимірювання»

галузь знань 07 «Управління та адміністрування» — спеціальність 073 «Менеджмент»:

спеціалізація «Якість, стандартизація та сертифікація»

галузь знань 07 «Управління та адміністрування» — спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»:

— спеціалізація «Експертиза продукції та послуг»

галузь знань 15 «Автоматизація та приладобудування» — спеціальність 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»:

спеціалізація «Інженерія якості»

— спеціалізація «Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції»

та підготовку за всіма ліцензованими спеціальностями (напрямами підготовки) на заочній формі навчання.  

Контактні дані декану факультету МТР: Адреса: 65020, м. Одеса, вул. Ковальська, 15, каб. 622 Телефон: (048) 728-80-82 Електронна адреса: dekanat.fmtr@gmail.com  

Контактні дані деканату факультету МТР Адреса: 65020, м. Одеса, вул. Ковальська, 15, каб. 611 Телефон: (048) 701–49-00 Електронна адреса: dekanat.fmtr@gmail.com

До складу факультету відносяться наступні структурні підрозділи:

кафедра стандартизації, оцінки відповідності та якості;

кафедра метрології та метрологічного забезпечення;

кафедра економіки та управління;

відділ з роботи з іноземними студентами.    


Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: