Від якості освіти до якості життя!

Кафедра автоматизованих систем та інформаційно-вимірювальних технологій

Кафедра автоматизованих систем та інформаційно-вимірювальних технологій

 

Кафедра автоматизованих систем та інформаційно-вимірювальних технологій (АСІВТ) — одна з провідних кафедр Академії, функціонує з вересня 2007 року з часу створення Одеського державного інституту вимірювальної техніки на базі Одеського коледжу стандартизації, метрології та сертифікації. Кафедра отримала свою першу назву – кафедра інформаційно-вимірювальних технологій. Очолював кафедру доктор фізико-математичних наук, професор Ковальчук Володимир Володимирович. Кафедра здійснювала випуск бакалаврів за напрямом – Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології та магістрів за спеціальністю –  Інформаційно-вимірювальні системи.

В теперішній час кафедра має назву «Автоматизованих систем та інформаційно-вимірювальних технологій», її очолює доктор технічних наук, доцент Волков Сергій Леонідович.

Основними напрямками роботи кафедри є освітня, наукова та методична діяльність.

Викладачі кафедри постійно займаються науковою та методичною роботою, зокрема, на кафедрі ведуться наукові дослідження за напрямами: штучний інтелект в системах діагностики та вимірювань, кіберфізичні системи та Інтернет речей, оцінка якості автоматизованих систем, оцінка якості вищої освіти.

Кафедра готує: здобувачів вищої освіти за ОПП ступеня бакалавр (151 – Автоматизація та комп‘ютерно-інтегровані технології ) за ОПП ступеня магістр (151 – Автоматизація та комп‘ютерно-інтегровані технології ) та аспірантів (152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка).

Склад кафедри

 

Кафедра автоматизованих систем та інформаційно-вимірювальних технологійЗавідувач кафедри – Волков Сергій Леонідович, доктор технічних наук, доцент.

Волков С.Л. у  1977 році закінчив Одеську національну академію зв’язку ім. О.С.Попова, за спеціальністю – Автоматичний електрозв’язок та отримав кваліфікацію інженер електрозв’язку.

У 2009 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.12.13 – Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій. У 2019 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю 05.01.02 – Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення (152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка).

Автор понад 40 наукових та методичних праць, з них близько 30 статей у відомчих виданнях та виданнях за переліком МОН України, зокрема 11 публікацій що входять до наукометричних баз SCOPUS, Index Copernicus, 11 матеріалів міжнародних та всеукраїнських конференцій, 2 монографії, 2 підручники, словник, методичні посібники та конспекти лекцій. Має 3 патенти та 6 авторських свідоцтв про наукові праці. Науковий керівник бюджетних НДР «Синтез інтелектуальних експертних структур ентропійної оцінки якості автоматизованих систем вимірювання, управління та контролю» і «Технологія побудови розподілених експертних систем оцінки якості кіберфізичних систем».

 

Професорсько-викладацький склад кафедри

 

Доцент кафедри Щербина Юрій Володимирович  –  кандидат технічних наук, доцент, автор понад 70 наукових та методичних праць, а саме підручників та методичних керівництв, посібників, наукових статей у виданнях за переліком ВАК, методичних розробок, матеріалів конференцій, семінарів, патентів, публікацій що входять до наукометричних баз та індексуються у МНБД SCOPUS, Index Copernicus, ERIH PLUS, CEJSH та РІНЦ. Приймає участь у бюджетних науково-дослідних роботах кафедри. Стаж науково-педагогічної роботи 42 роки, є визнаним професіоналом з досвідом дослідницької діяльності в галузі інформаційних технологій та систем захисту інформації.

Доцент кафедри Єргієв Георгій Миколайович –  кандидат технічних наук, доцент, автор більше 100 наукових та методичних праць, із них підручники та методичні керівництва, посібники, наукові статті у виданнях за переліком ВАК, методичні розробки, Матеріали конференцій, семінарів, 3  патенти,  2 публікації що входять до наукометричних баз та індексуються МНБД SCOPUS, IndexCopernicus, ERIHPLUS, CEJSH та РІНЦ. Приймає участь у бюджетних науково-дослідних роботах кафедри. Є визнаним професіоналом в галузі інформаційно-комунікаційних технологій із стажем науково-педагогічної діяльності 30 років.

Доцент кафедри Пунченко Наталія Олегівна  – кандидат технічних наук, доцент, автор більше 70 наукових та методичних праць, із них 9 монографій, 16 наукових статей у виданнях за переліком ВАК, 7 публікацій що входять до наукометричних баз та індексуються у МНБД SCOPUS, Index Copernicus, ERIH PLUS, CEJSH та РІНЦ,  а також матеріали симпозіумів, конференцій,  підручники та методичні керівництва, посібники. Стаж науково-педагогічної роботи 10 років.

Старший викладач кафедри Асабашвілі Суліко Дмитрович, автор більше 30 наукових та методичних праць, із них 15 матеріали симпозіумів, конференцій, семінарів, 3 наукові статті у відомчих виданнях, 1 колективна монографія. Співавтор патенту «Автоматична система з розподіленим обробленням інформації для формування баз даних інформаційно-вимірювальних комплексів».

Викладач-асистент Оляш Галина Іванівна, автор 5 наукових та методичних праць, призерка Всеукраїнського конкурсу наукових робіт молодих вчених з галузі «Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка» за спеціальністю «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення». Приймає участь у бюджетних науково-дослідних роботах кафедри.

 

Перелік дисциплін які викладаються на кафедрі:

 • Інформаційно-вимірювальні системи;
 • Теорія електричних кіл та методи обробки сигналів;
 • Вступ в теорію систем;
 • Математичне та комп'ютерне моделювання процесів і систем;
 • Мікропроцесорні системи та мікроконтролери;
 • Системи автоматизованого проектування і конструювання засобів автоматизації;
 • Комп'ютерні системи та мережі передачі даних;
 • Автоматизація технологічних процесів та виробництв;
 • Захист інформації в автоматизованих системах;
 • Комп’ютерно-інтегровані технології автоматизованих систем;
 • Основи автоматичного управління;
 • Розробка та програмування комп'ютерно-інтегрованих приладів та систем;
 • Спеціалізовані системи вимірювання, діагностики та контролю (Автоматизовані системи вимірювання, діагностики та контролю);
 • Інтелектуальні технології автоматизованих систем;
 • Технічна діагностика та обслуговування АСУ ТП;
 • Системна та програмна інженерія (Інженерія програмного забезпечення);
 • Теорія систем та системний аналіз;
 • Кіберфізичні системи;
 • Вступ до спеціальності;
 • Комп'ютерно-інтегровані технології в АСУ;
 • Теорія автоматичного управління.

Наукова робота: основними напрямами наукових досліджень на кафедрі є дослідження, розробка і застосування штучного інтелекту, зокрема експертних систем, при вимірюваннях та діагностуванні станів технічних об’єктів та системи вищої освіти. 

Освітній процес (НМР, практика, працевлаштування) ведеться на кафедрі за кредитно-модульною системою. Процес вивчення кожної дисципліни простежується в інтерактивної системі на сайті академії. Кожному студенту надається доступ до навчального матеріалу кожної дисципліни, що вивчається, з можливістю здавати виконанні завдання і роботи. Є доступ до індивідуального перегляду накопичувального оцінювання.

 

Контактна інформація

65020, м. Одеса, вул. Кузнечна 15, кабінет 506

e-mail: asc@osatrq.edu.ua

тел.: (048) 728-18-26,

телефони приймальної комісії:

(048) 753-17-25 (048) 772-15-23

Кафедра автоматизованих систем та інформаційно-вимірювальних технологій

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: