Від якості освіти до якості життя!

Кафедра електроніки та мікросистемної техніки

Кафедра електроніки та мікросистемної техніки

Коротка історична довідка.

Кафедра починає свій історичний шлях з вересня 2007 року в час створення Одеського державного інституту вимірювальної техніки на базі Одеського коледжу стандартизації, метрології та сертифікації. Кафедра отримала свою першу назву – кафедра вимірювальної техніки та метрологічного забезпечення. Очолював кафедру заслужений метролог України, доктор технічних наук, професор Квасніков Володимир Павлович. Кафедра здійснювала випуск бакалаврів та спеціалістів за спеціальністю — Метрологія та вимірювальна техніка.

Після реорганізації в 2011 році Інституту в Одеську державну академію технічного регулювання та якості кафедру було перейменовано на кафедру нановимірювань та вимірювальної техніки. Завідувачем кафедри призначений заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор Величко Олег Миколайович. Кафедра продовжила підготовку та випуск спеціалістів та магістрів за спеціальністю — Метрологія та вимірювальна техніка.

Наказом ректора академії від 27 серпня 2018 року № 49 кафедру реорганізовано в кафедру електроніки та мікросистемної техніки. Завідуючим кафедри призначено доктора технічних наук, доцента Банзак Оксану Вікторівну.

Кафедра готує здобувачів вищої освіти за ОПП ступеня бакалавр (153 – Мікро — та наносистемна техніка, спеціалізація — Нанотехнології, медичні прилади та біоінженерія; 171 – Електроніка, спеціалізація: Електроніка та комп‘ютерна діагностика автомобілів) та ОПП ступеня магістр (171 – Електроніка, спеціалізації: Електроніка транспортних систем, Електронні біомедичні системи і технології).

Склад кафедри.

Кафедра електроніки та мікросистемної технікиЗавідувач кафедри – Банзак Оксана Вікторівна, доктор    технічних наук, доцент.

Банзак О.В. у 2003 році закінчила Одеську національну академію зв’язку ім. О. С. Попова, за спеціальністю — Інформаційні мережі зв’язку та отримала кваліфікацію магістр телекомунікацій.

У 2009 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.27.01 – Твердотільна електроніка, а у 2016 році докторську дисертацію за спеціальністю 05.01.02 – Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення. У 2015 році отримала атестат доцента кафедри інформаційно-вимірювальних технологій.

Банзак О.В. є автором понад 130 наукових та навчально-методичних праць, зокрема: монографій «Метрологічне забезпечення процесу діагностування та лікування» у 2-х томах; «Полупроводниковые детекторы нового поколения для радиационного контроля и дозиметрии ионизирующих излучений»; навчальних посібників «Методи та засоби обробки сигналів», «Джерела безперебійного живлення телекомунікаційних і комп’ютерних систем», «Електротехніка»; наукових статей та патентів України.

Банзак О.В. є науковим консультантом докторанта та науковим керівником дисертаційної роботи аспірантки.

Професорсько-викладацький склад кафедри.

Професор кафедри Ваганов Олександр Іванович – доктор технічних наук, професор, автор більш 100 наукових праць, член спецради з захисту дисертацій Д 41.113.01, спеціальність: 05.11.01 – прилади та методи вимірювання механічних величин, 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення. Стаж науково-педагогічної роботи понад 30 років.

Професор кафедри Величко Олег Миколайович – доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, автор понад 400 наукових праць, в тому числі 25 патентів, член спецради з захисту дисертацій Д 41.113.01, спеціальність: 05.11.01 – прилади та методи вимірювання механічних величин, 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення. Більше 100 наукових праць надруковано у провідних наукових виданнях 30 зарубіжних країн. Стаж науково-педагогічної роботи понад 30 років.

Доцент кафедри Лещенко Олег Іванович – кандидат технічних наук, доцент, вчений секретар Вченої Ради Інституту, автор понад 100 наукових праць, в тому числі 10 патентів, активно приймає участь в роботі міжнародних та всеукраїнських конференцій, керує студентськими науковими роботами, що займають призові місця у всеукраїнських конкурсах. Стаж науково-педагогічної роботи понад 20 років.

Доцент кафедри Оленев Микола Володимирович – кандидат технічних наук, доцент, автор 10 наукових праць, 1 патенту, приймає участь в роботі міжнародних та всеукраїнських конференцій. Стаж науково-педагогічної роботи – 5 років.

Доцент кафедри Ганєва Таїсія Іванівна – кандидат технічних наук, доцент, автор 30 наукових праць, 2 навчальних посібників, 1 патенту, активно приймає участь в роботі міжнародних та всеукраїнських конференцій. Стаж науково-педагогічної роботи – 10 років.

Доцент кафедри Петрище Микола Олександрович – кандидат технічних наук, автор 10 наукових праць, активно приймає участь в роботі міжнародних та всеукраїнських конференцій, керує студентськими науковими роботами, що займають призові місця у всеукраїнських конкурсах. Стаж науково-педагогічної роботи – 5 років.

Старший викладач Кудряшов Володимир Олексійович, заступник директора інституту, доцент Міжнародної академії інформаційних технологій, автор 30 наукових праць, 10 навчальних посібників, 2 патентів, активно приймає участь в роботі міжнародних та всеукраїнських конференцій, керує студентськими науковими роботами, що займають призові місця у Всеукраїнських конкурсах. Стаж науково-педагогічної роботи понад 30 років.

Старший викладач Добровольська Світлана Василівна, вчений секретар Вченої Ради академії, автор 25 наукових праць, 3 навчальних посібників,  активно приймає участь в роботі міжнародних та всеукраїнських конференцій, керує студентськими науковими роботами, що займають призові місця у всеукраїнських конкурсах. Стаж науково-педагогічної роботи – 25 років.

Старший викладач Любимов Анатолій Якович, викладач вищої кваліфікації, автор 20 наукових праць, 3 навчальних посібників, активно приймає участь в роботі міжнародних та всеукраїнських конференцій, керує студентським науковими гуртком. Стаж науково-педагогічної роботи понад 40 років.

Старший викладач Смаглюк Геннадій Геннадійович, автор більше 20 наукових праць, 1 монографії, активно приймає участь в роботі міжнародних та всеукраїнських конференцій. Після закінчення аспірантури готується до захисту кандидатської дисертації. Стаж науково-педагогічної роботи понад 5 років.

Асистент, викладач Возикова Людмила Михайлівна, автор 8 наукових праць, активно приймає участь в роботі міжнародних та всеукраїнських конференцій. Стаж науково-педагогічної роботи – 2 роки.

Перелік дисциплін, які викладаються на кафедрі.

— Вимірювальні перетворювачі;

— Вимірювання електричних та магнітних величин;

— Вимірювання неелектричних величин;

— Вступ до спеціальності;

— Експлуатація та обслуговування електронних пристроїв та систем;

— Електроніка;

— Електроніка та схемотехніка інформаційних та комп’ютерних систем;

— Електронні прилади та мікропроцесорні системи автомобілів;

— Електронні пристрої інформаційно-вимірювальної техніки;

— Електротехніка;

— Електроустаткування автомобілів;

— Матеріалознавство та електроконструкційні матеріали;

— Методи та засоби вимірювань, випробувань та контролю;

— Методи та засоби комп'ютерної діагностики автомобілів;

— Надійність та діагностика електронних пристроїв та систем;

— Нанотехнології в біоінженерії;

— Науково-технічні основи розробки електронних ЗВТ;

— Основи медичних знань та прилади медичної діагностики та терапії;

— Прецизійні вимірювання;

— Проектування електронних пристроїв і систем;

— Проектування комп'ютерно-інтегрованих приладів і систем;

— Радіоелектронні вимірювання;

— Сучасні електронні пристрої вимірювальної техніки;

— Сучасні технології вимірювальної техніки;

— Схемотехніка інформаційних та комп'ютерних систем;

— Теплотехнічні вимірювання;

— Фізико — хімічні та біомедичні вимірювання;

Наукова робота: науковий гурток «Електроніка»; міжкафедральні семінари та НПК; міжнародні та всеукраїнські конференції; публікації в наукометричних та фахових наукових виданнях; студентські наукові роботи та їх участь в всеукраїнських конкурсах; винахідницька робота.

Освітній процес ведеться на кафедрі за кредитно-модульною системою. Процес вивчення кожної дисципліни простежується в інтерактивної системі на сайті академії. Кожному студенту надається доступ до навчального матеріалу кожної дисципліни, що вивчається, з можливістю здавати виконанні завдання і роботи. Є доступ до індивідуального перегляду накопичувального оцінювання.

Контактна інформація.

65020, м. Одеса, вул. Кузнечна, 15, кабінет 415

https://www.facebook.com/groups/510316926104013

e-mail: kaffnvvt@gmail.com

тел.: (048) 726-68-50, тел. / факс: (048) 726-76-95

телефони приймальної комісії:

(048) 753-17-25

(048) 772-15-23

 
Кафедра електроніки та мікросистемної техніки

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: