Від якості освіти до якості життя!

Кафедра метрології та метрологічного забезпечення

Кафедра метрології та метрологічного забезпечення створена в 2011 році. Очолює кафедру доктор технічних наук, доцент Боряк Костянтин Федорович.

Кафедра готує здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр (152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, освітньо-професійні програми:  Метрологія, стандартизація та сертифікація, Державний нагляд, метрологія та міжнародна стандартизація) та ступеня магістр (152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, освітньо-професійні програми – Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції, Інженерія якості).

 

Склад кафедри

 

Кафедра метрології та метрологічного забезпеченняЗавідувач кафедри — Боряк Костянтин Федорович, доктор технічних наук, доцент.

Боряк К.Ф. у 1984 році закінчив Одеський інститут інженерів морського флоту з відзнакою за фахом інженер-гідротехнік з правом виконання загально-будівельних робіт, який.

В 1984—1986 роках заочно навчався у аспірантурі Одеського інституту інженерів морського флоту, яку достроково закінчив із захистом дисертації та отримав наукову ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю «Експлуатація морських і річних портів».

В 2010 році захистив дисертацію на закриту тему і отримав наукову ступінь доктора технічних наук зі спеціальності «Озброєння і військова техніка».

У 2013 році отримав атестат доцента кафедри «Метрології та метрологічного забезпечення» в Одеській державній академії технічного регулювання та якості та диплом дійсного члена (академіка) Української академії економічної кібернетики.

Боряк К.Ф. має 5 публікацій з грифом «таємно» та 225 публікацій у вільному доступі у т.ч.:  наукових монографій 12; звітів НДР та ПКР 14; наукових статей і доповідей на конференціях 159 публікацій у вітчизняних рецензованих фахових виданнях та у міжнародних періодичних виданнях англійською мовою 1; навчально-методичних праць 13 в т.ч.: навчальних посібників 4, методичних документів з метрології 9; документів на право інтелектуальної власності 26 у т. ч.: патентів України 18, патентів іноземних держав 5, та свідоцтв авторського права 3. Керує підготовкою 5 аспірантів за двома спеціальностями: 152 – метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, та 255 – озброєння та військова техніка. Підготував доктора філософії (кандидата технічних наук) Перетяка Н.О. за спеціальністю 05.11.01 – прилади та методи вимірювання механічних величин.

 

Професорсько-викладацький склад кафедри

 

 • Професор кафедри Квасніков Володимир Павлович – доктор технічних наук, професор;
 • Професор кафедри Мілованов Валерій Іванович – доктор технічних наук, професор;
 • Доцент кафедри Цірук Віктор Григорович – доктор технічних наук, доцент;
 • Доцент кафедри Крижановська Ганна Олександрівна – кандидат технічних наук;
 • Доцент кафедри Банзак Геннадій В’ячеславович – кандидат технічних наук, доцент;
 • Доцент кафедри Сичов Михайло Іванович – кандидат хімічних наук, доцент;
 • Старший викладач кафедри Перетяка Наталія Олександрівна – кандидат технічних наук;
 • Старший викладач кафедри Сорока Сергій Володимирович – кандидат технічних наук;
 • Старший викладач кафедри Новикова Алла Іванівна;
 • Старший викладач кафедри Кузнєцова Любов Вікторівна;
 • Старший викладач кафедри Манзарук Марія Олександрівна;
 • Старший викладач кафедри Шпат Олена Сергіївна;
 • Старший викладач кафедри Домницька Ніна Григорівна;
 • Старший викладач кафедри Попович Юрій Михайлович;
 • Старший викладач кафедри Христюк Тетяна Володимирівна;
 • Викладач — асистент кафедри Садковська Ірина Юріївна.

Перелік дисциплін, які викладаються на кафедрі:

 

 • Акредитація вимірювальних та випробувальних лабораторій;
 • Вимірювання неелектричних величин;
 • Вступ до спеціальності;
 • Державний контроль та нагляд;
 • Експертиза товарів та послуг
 • Ієрархічні системи в метрології та стандартизації;
 • Калібрування засобів вимірювальної техніки;
 • Кваліметрія та управління якістю;
 • Менеджмент якості
 • Методи та засоби митного контролю;
 • Метрологія;
 • Метрологічна експертиза та нормо контроль;
 • Метрологічне забезпечення виробництва;
 • Метрологічне забезпечення енергозберігаючих систем;
 • Метрологічне забезпечення якості продукції
 • Метрологічна простежуваність;
 • Механічні вимірювання;
 • Міжнародна стандартизація
 • Організація діяльності підрозділів метрології, стандартизації та сертифікації на виробництві;
 • Основи визначення фальсифікації товару;
 • Основи метрологічного забезпечення;
 • Основи технічного регулювання;
 • Оцінка відповідності та сертифікація продукції, послуг та персоналу;
 • Сертифікаційні випробування та випробувальне устаткування;
 • Системи управління якістю
 • Стандартизація продукції та послуг;
 • Технічні аспекти захисту прав споживачів;
 • Типові процеси у виробництві та сфері послуг.

 

Наукова робота

 

Основними напрямками діяльності кафедри у науково-методичній роботі є розробка нових та вдосконалення існуючих: приладів та методів вимірювання механічних величин, випробувальних стендів для механічних вузлів залізничного транспорту, радіоелектронних засобів озброєння та військової техніки, засобів маскування військовослужбовців від спостереження сучасними тепловізійними приладами виявлення та розвідки, засобів вимірювальної техніки в медичній галузі та житлово-комунальному господарстві, що стосується проблем обліку, раціонального споживання та інтелектуальних систем управління енергоресурсами (освітлення, тепло- і водо-постачання, кондиціювання і альтернативних джерел енергетики). Кафедра є випусковою з підготовки кадрів вищої кваліфікації на здобуття  наукового ступеня доктора філософії і доктора технічних наук за спеціальностями: 152 – метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, та 255 – озброєння та військова техніка.

 

За участю науково-педагогічних співробітників кафедри розроблено, вдосконалено та впроваджено:

— прилади та методи вимірювання механічних величин

Кафедра метрології та метрологічного забезпечення
Кафедра метрології та метрологічного забезпечення
Кафедра метрології та метрологічного забезпечення

 — технологічний інструмент та технологічна оснастка для ремонту рухомого залізничного складу

Кафедра метрології та метрологічного забезпечення
Кафедра метрології та метрологічного забезпечення
Кафедра метрології та метрологічного забезпечення
Кафедра метрології та метрологічного забезпечення
        

— калібри і шаблони

Кафедра метрології та метрологічного забезпечення
Кафедра метрології та метрологічного забезпечення
Кафедра метрології та метрологічного забезпечення

— випробувальні стенди для механічних вузлів залізничного транспорту

Кафедра метрології та метрологічного забезпечення
Кафедра метрології та метрологічного забезпечення
Кафедра метрології та метрологічного забезпечення

 

Кафедра метрології та метрологічного забезпечення

Кафедра метрології та метрологічного забезпечення

Кафедра метрології та метрологічного забезпечення
Кафедра метрології та метрологічного забезпечення
Кафедра метрології та метрологічного забезпечення
 

— засоби вимірювальної техніки в медичній галузі — індивідуальний кардіограф з радіопередавачем

 

— засоби вимірювальної техніки для інтелектуальної системи управління енергоресурсами в житлово-комунальному господарстві

Кафедра метрології та метрологічного забезпечення
Кафедра метрології та метрологічного забезпечення
Кафедра метрології та метрологічного забезпечення
Кафедра метрології та метрологічного забезпечення

— радіоелектронні засоби озброєння та військової техніки

Кафедра метрології та метрологічного забезпечення
Кафедра метрології та метрологічного забезпечення
Кафедра метрології та метрологічного забезпечення

— засоби маскування військовослужбовців від спостереження сучасними тепловізійними приладами виявлення та розвідки

Кафедра метрології та метрологічного забезпечення
Кафедра метрології та метрологічного забезпечення
Кафедра метрології та метрологічного забезпечення
Кафедра метрології та метрологічного забезпечення
 

— отримані патенти інтелектуальної власності

 

Кафедра метрології та метрологічного забезпечення

 

За участю науково-педагогічних співробітників кафедри проведено:

 

— модернізація і вдосконалення поточних технологічних ліній з ремонту рухомого залізничного складу

Кафедра метрології та метрологічного забезпечення
Кафедра метрології та метрологічного забезпечення
Кафедра метрології та метрологічного забезпечення

— автоматизація вантажно-підйомних механізмів в робочих цехах

Кафедра метрології та метрологічного забезпечення
Кафедра метрології та метрологічного забезпечення

— автоматизація технологічного процесу сублімації харчової продукції у вакуумних камерах

Кафедра метрології та метрологічного забезпечення
Кафедра метрології та метрологічного забезпечення

    

Проводяться наукові дослідження аспірантів і здобувачів кафедри в наступних напрямках:

— розробка нової конструкції магнетайдеру для трансмісії військової техніки

Кафедра метрології та метрологічного забезпечення
Кафедра метрології та метрологічного забезпечення
    

— вдосконалення парашютно-десантної системи спуску вантажів та бойової техніки із літальних апаратів

Кафедра метрології та метрологічного забезпечення
Кафедра метрології та метрологічного забезпечення
Кафедра метрології та метрологічного забезпечення

— розробка нового зважувального неавтоматизованого калібрувального пристрою з інтелектуальними цифровими датчиками для залізничних ваг

Кафедра метрології та метрологічного забезпечення
Кафедра метрології та метрологічного забезпечення
Кафедра метрології та метрологічного забезпечення

— вдосконалення методу діагностування технічного стану механічних вузлів з урахуванням вимог щодо енергозбереження ресурсів

Кафедра метрології та метрологічного забезпечення
Кафедра метрології та метрологічного забезпечення
Кафедра метрології та метрологічного забезпечення

 

Контактна інформація

65020, м.Одеса, вул. Кузнечна, 15,  корпус 1, кабінет. 313,

вул. Спиридонівська, 13, корпус 2, кабінет 105

e-mail: mmz@osatrq.edu.ua

тел.: (048) 726-68-50, тел. / факс: (048) 726-76-95

телефони приймальної комісії: (048) 753-17-25 (048) 772-15-23

Кафедра метрології та метрологічного забезпечення

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: