Від якості освіти до якості життя!

Кафедра стандартизації, оцінки відповідності та освітніх вимірювань

 

Коротка історична довідка.

Кафедра починає свій історичний шлях з вересня 2007 року в час створення Одеського державного інституту вимірювальної техніки на базі Одеського коледжу стандартизації, метрології та сертифікації. Кафедра отримала свою першу назву – кафедра якості та безпеки життя людини. Очолював кафедру заслужений працівник сфери  послуг України, доктор технічних наук, професор Коломієць Леонід Володимирович.

З часу приєднання України до Болонського процесу в системі освіти нашої країни відбуваються глибокі докорінні зміни. Всі вони так чи інакше направлені на досягнення головної мети – забезпечення високої якості освітніх послуг. На цьому шляху українське суспільство поступово наблизилося до усвідомлення важливості створення механізмів прозорого і справедливого оцінювання якості освіти на всіх її рівнях та в усіх проявах – від поточного оцінювання знань учнів і студентів з окремих дисциплін до повномасштабного моніторингу загальнодержавних освітніх програм.

Після реорганізації в 2011 році Інституту в Одеську державну академію технічного регулювання та якості кафедру було перейменовано на кафедру стандартизації, оцінки відповідності та освітніх вимірювань. Завідувачем кафедри призначена доктор технічних наук, професор Гордієнко Тетяна Богданівна.

Кафедра забезпечує навчання здобувачів другого рівня (магістр)  90 кредитів (1 рік і 4 місяці) в галузі 01 «Освіта» зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», ОПП «Освітні вимірювання»; в галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», ОПП «Інженерія якості»; здобувачів третього рівня вищої освіти за ОНП доктор філософії за спеціальністю 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка.

Склад кафедри.

Кафедра стандартизації, оцінки відповідності та освітніх вимірюваньЗавідувач кафедри — Гордієнко  Тетяна Богданівна, професор, доктор технічних наук, старший науковий співробітник.

Гордієнко Т.Б. у 1994 році закінчила Український державний університет харчових технологій, за спеціальністю – Технології бродильних виробництв і виноробства та отримала кваліфікацію інженер — технолог.

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.01.02 – Стандартизація та сертифікація, а у 2015 році докторську дисертацію за спеціальністю 05.01.02 – Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення.

У 2010 році отримала атестат старшого наукового співробітника за спеціальністю — Стандартизація та сертифікація; у 2014 році – доцента по кафедрі якості та безпеки життя людини, а у 2019 році – професора кафедри стандартизації, оцінки відповідності та освітніх вимірювань.

Автор більш як 100 наукових праць, в тому числі 28 навчальних посібників, підручників, монографій,більше 40 статей і доповідей на міжнародних конгресах, конференціях, симпозіумах і семінарах, надрукованих у науково-технічних виданнях у більше 20-ти країнах. Нагороджена нагрудним знаком Держспоживстандарту України «За заслуги».

Професорсько-викладацький склад кафедри.

Професор кафедри Коломієць Леонід Володимирович – доктор технічних наук, професор;

Професор кафедри Братченко Геннадій Дмитрович – доктор технічних наук, професор;

Професор кафедри Діденко Віктор Дмитрович – доктор фізико-математичних наук, професор;

Професор кафедри Семенова Алла Василівна – доктор педагогічних наук, професор;

Професор кафедри Собчак Андрій Павлович – доктор технічних наук, доцент;

Професор кафедри Пунченко Олег Петрович – доктор філософських наук, професор;

Професор кафедри Шкуліпа Павло Альфредович – доктор технічних наук, доцент;

Професор кафедри Грабовський Олег Вікторович – кандидат технічних наук, доцент;

Доцент кафедри Овчаров Юрій Вікторович – кандидат технічних наук, доцент;

Доцент кафедри Габер Антоніна Анатоліївна – кандидат технічних наук;

Доцент кафедри Сафонова Надія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент;

Доцент кафедри Запоточний Роман Миколайович – кандидат технічних наук;

Доцент кафедри Зіангірова Лідія Тагирзянівна – кандидат технічних наук, доцент;

Викладач – асистент кафедри Шевельова Інна Олександрівна;

Завідувач лабораторії кафедри Арсєньєва Олена Олексіївна.

Перелік дисциплін, які викладаються на кафедрі для підготовки магістрів та бакалаврів:

— Філософські проблеми наукового пізнання;

— Філософія;

— Історія України та української культури;

— Організація та проведення наукових досліджень;

— Педагогіка та психологія вищої школи;

— Педагогічні вимірювання;

— Теорія навчання;

— Теорія та практика тестування;

— Інформаційні технології в освіті;

— Законодавство в галузі освіти;

— Організація дистанційного навчання;

— Організація та контроль атестації здобувачів вищої освіти;

— Технічні аспекти сфери захисту прав споживачів;

— Технічне регулювання та аспекти захисту прав споживачів;

— Акредитація вимірювальних лабораторій.

Перелік дисциплін, які викладаються на кафедрі для аспірантів:

— Методологія та організація роботи над дисертаційним дослідженням;

— Прикладне програмне забезпечення наукових досліджень;

— Оцінювання результатів вимірювання;

— Науково-технічні основи розробки засобів вимірювальної техніки;

— Теорія систем та системний аналіз;

— Технічне регулювання і оцінка відповідності;

— Методи та засоби обробки сигналів;

— Ієрархічні системи в метрології та стандартизації;

— Основи розвитку озброєння та військової техніки;

— Метрологічне забезпечення озброєння та військової техніки;

— Філософія;

— Іноземна мова.

Наукова робота: міжкафедральні семінари та НПК; міжнародні та всеукраїнські конференції; публікації в наукометричних та фахових наукових виданнях; студентські наукові роботи та їх участь в всеукраїнських конкурсах; винахідницька робота.

Освітній процес ведеться на кафедрі за кредитно-модульною системою. Процес вивчення кожної дисципліни простежується в інтерактивної системі на сайті академії. Кожному студенту надається доступ до навчального матеріалу кожної дисципліни, що вивчається, з можливістю здавати виконанні завдання і роботи. Є доступ до індивідуального перегляду накопичувального оцінювання.

Контактна інформація

65020, м. Одеса, вул. Кузнечна, 15, кабінет 205

e-mail: kafsovov1@gmail.com

тел.: (048) 726-68-50, тел. / факс: (048) 726-76-95

телефони приймальної комісії:

(048) 753-17-25

(048) 772-15-23

 

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: