Від якості освіти до якості життя!

Кафедра транспортних технологій та менеджменту

Кафедра транспортних технологій та менеджменту

Коротка історична довідка.

Кафедра транспортних технологій та менеджменту — один з наймолодших підрозділів академії.
Передумовою створення кафедри стала необхідність підготовки в Південному регіоні України фахівців із затребуваних напрямів в області транспортних технологій і менеджменту якості транспортної діяльності — організації перевезень і управлінню на транспорті, організації дорожнього руху і розвитку автотехнічного сервісу.
Кафедра здійснює підготовку бакалаврів за фахом 275 — Транспортні технології (на автомобільному транспорті), за ОПП в обсязі 240 кредитів (4 роки навчання).
У 2019 році кафедра поповнилась новими напрямками підготовки – 076 «Підприємництво торгівля та біржова діяльність» (другий рівень вищої освіти) та 051 Економіка (перший рівень вищої освіти). Готує здобувачів вищої освіти за ОПП ступеня бакалавр — 240 кредитів (4 роки), за ОПП ступеня магістр — 90 кредитів (1,4 роки).
Склад кафедри.

Кафедра транспортних технологій та менеджментуЗавідувач кафедри – Меленчук Тетяна Михайлівна, доктор технічних наук, доцент.
Меленчук Т.М. у 2003 році закінчила Харківський національний автомобільно – дорожній університет за спеціальністю «Автомобільні дороги та аеродроми» і отримала кваліфікацію магістр з будівництва.
У 2009 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.22 — Управління проектами та програмами, а у 2016 році докторську дисертацію за спеціальністю 05.22.01 – Транспортні системи. У 2019 році отримала атестат доцента кафедри транспортних технологій та менеджменту.

Напрям наукової діяльності — приміські пасажирські та вантажні перевезення, вдосконалення методів по зниженню транспортної стомлюваності пасажирів на маршрутах.
Автор 120 наукових робіт, у тому числі 5 монографій, 4 статей в науко — метричних базах Scopus та Web of Sciens), член спеціалізованих Рад з спеціальності 05.22.01 –транспортні системи та 05.01.04- ергономіка.
Професорсько-викладацький склад кафедри.
До основного професорсько-викладацького складу кафедри входять доктори та кандидати наук, викладачі, асистенти, що мають великий науковий і практичний досвід в рішенні завдань підвищення ефективності функціонування автомобільного транспорту, рішення проблем в області пасажирських і вантажних перевезень, впровадженню і використанню інтелектуальних транспортних систем, використанню та втіленню в сервісні технологічні процеси з ремонту автомобільного транспорту інноваційних методів ремонту, а також підготовки фахівців-економістів високої кваліфікації, здатних аналізувати, формулювати і вирішувати проблеми розвитку підприємств готельного і ресторанного бізнесу.
Доцент кафедри Арцибашева Наталя Миколаївна – кандидат технічних наук, доцент, автор 110 наукових робіт за фахом, 3 авторських свідоцтв. Наукові інтереси: металофізика, трибоніка, мало циклова і багато циклова втома гетерогенних систем, напружено-деформований стан стержневих систем; відновлення деталей колісних транспортних засобів, підвищення експлуатаційної надійності та ресурсу несучих конструкцій автотранспортних засобів.
Доцент кафедри Мацей Руслан Опанасович – кандидат технічних наук, доцент, автор 80 наукових робіт за фахом. Наукові інтереси: експлуатація та технічне обслуговування автотранспортних засобів.
Професор кафедри Ботвіна Наталя Олександрівна – доктор економічних наук, професор, автор 126 наукових публікацій, у тому числі монографій, підручників та посібників за фахом. Наукові інтереси: вдосконалення управління фінансами підприємств в умовах трансформаційної економіки. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України.
Доцент кафедри Згадова Наталія Сергіївна — кандидат економічних наук, доцент, автор 20 наукових праць, методичних рекомендацій, монографій та підручників, керівник науковою роботою студентів. Наукові інтереси: економіка, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа та страхування, підприємництво, торгівля та біржова діяльність, готельно — ресторанна справа, державна безпека, національна безпека.
Доцент кафедри Атамась Галина Павлівна – кандидат економічних наук, доцент, автор понад 30 наукових статей у фахових виданнях України. Наукові інтереси: сучасні проблеми економіки та аналізу суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти.

Перелік дисциплін, які викладаються на кафедрі:
— Вступ до спеціальності
— Основи теорії транспортних процесів і систем
— Промисловий транспорт та взаємодія видів транспорту
— Транспортна географія, міські та геоінформаційні транспортні системи
— Експлуатаційні властивості транспортних засобів
— Транспортно-експедиційна робота
— Будова і експлуатація та ергономіка автомобілів
— Логістика
— Екологічні характеристики міст
— Організація та безпека руху
— АСУ та інформаційні технології при управління перевезеннями
— Планування пасажирських і вантажних перевезень
— Транспортні засоби
— Експлуатація та ергономічні особливості транспортних засобів
— Управління ланцюгами постачання
— Основи розрахунку проектування і експлуатації сервісних підприємств
— Міжнародне економічне право
— Фінансовий менеджмент
— Міжнародний бізнес
— Фінансові ринки
— Міжнародна економіка
— Світова торгівля
— Біржова діяльність
— Міжнародний стандарт обліку
— Макро- та мікроекономіка
— Політична економіка, Регіональна економіка, Міжнародна економіка
— Економічна безпека
— Бухгалтерський облік
— Економіка і фінанси підприємства
— Основи підприємництва та управлінської діяльності
— Маркетинг
— Страхування
— Інформаційні системи і технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі
— Ресторанний бізнес
— Оцінка відповідності сервісної діяльності
— Економіка готельно-ресторанного бізнесу
— Готельний бізнес
Наукова робота.
Кафедра підтримує постійні наукові контакти усередині країни і за кордоном, регулярно бере участь в наукових семінарах і міжнародних конференціях. Члени кафедри є членом спецрад зі спеціальностей кафедри.
Постановка проблематики в області наукових інтересів кафедри здійснюється в діючих студентських гуртках, результати діяльності яких дозволяють студентам брати участь в різного рівня конференціях, у тому числі і міжнародних (Польща, Болгарія, Угорщина) і дає можливість отримувати дипломи і призові місця на всеукраїнських конкурсах.
Проводиться науко-дослідницька робота по темі — Науково-практичні аспекти економічного розвитку підприємств в умовах ринкових перетворень.
Освітній процес.
Основне завдання кафедри – це організація цілеспрямованої підготовки висококваліфікованих фахівців для галузі знань за спеціальностями 275 — Транспортні технології (на автомобільному транспорті), 076 — Підприємництво торгівля та біржова діяльність та 051 — Економіка.

 

Контактна інформація.

65020, м. Одеса, вул. Спиридонівська 13
Електронна адреса: Kafedra_TTiM@i.ua
Транспортна доступність:

Трамвай № 28; Тролейбус № 2, 5, 7;

Маршрутні таксі № 124, 127, 168, 221, 250 240, 250

Кафедра транспортних технологій та менеджменту

 

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: