Від якості освіти до якості життя!

Кафедра загальної підготовки

Загальні відомості

Кафедра Загальної підготовки була створена на початку 2018—2019 навчального року шляхом об’єднання кафедр Загально-технічної та фундаментальної підготовки та Суспільно-гуманітарної підготовки ОДАТРЯ.

Основним завданням діяльності кафедри є навчання студентів фундаментальним дисциплінам загально-технічного та суспільно-гуманітарного циклів, що є запорукою якісного освоєння професійно-орієнтованих предметів з будь-якої спеціальності. Зміст навчальних програм спрямований на підготовку майбутніх спеціалістів, які володіють глибокими базовими знаннями для будь-якої галузі виробництва та науки.

Кафедра Загальної підготовки як структурний підрозділ Академії приймає участь у підготовці фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр та магістр за наступними спеціальностями:

 • 051 – Економіка
 • 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
 • 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
 • 153 – Мікро — та наносистемна техніка
 • 171 – Електроніка
 • 275 – Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
 • 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Склад кафедри

На кафедрі працює 13 викладачів, з яких 7 мають науковий ступінь кандидата наук, 5 — вчене звання доцента.

Кафедра загальної підготовки

Завідувач кафедри — ЯНКОВСЬКИЙ ОЛЕГ ГЕОРГІЙОВИЧ.

Кандидат технічних наук, доцент.

У 1993 році закінчив з відзнакою Київське вище інженерне радіотехнічне училище ППО імені маршала авіації Покришкіна О.І. за спеціальністю «Радіотехнічні засоби», кваліфікація – радіоінженер.

У 1999 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук зі спеціальності 20.02.12 — Військова кібернетика та інформатика, системний аналіз, дослідження операцій за закритою темою.

У 2003 році отримав вчене звання доцента по кафедрі військової кібернетики (та інформатики) Одеського інституту Сухопутних військ.

У 2006 році закінчив курси підвищення кваліфікації при Національній Академії оборони України за спеціальністю «Організація наукової та науково-технічної діяльності у Збройних Силах України».

У 2009 році закінчив курси іноземної (англійської) мови при Військовому інституті Одеського Національного політехнічного університету.

З 2010 року — професор Міжнародної Академії інформаційних технологій (р. Белорусь).

Є автором понад 90 наукових публікацій, з яких 5 – у наукометричних базах даних, 1 підручник, 12 навчальних та 15 навчально-методичних посібників.

Член редакційної колегії Збірника наукових праць ОДАТРЯ.

Здійснює наукове керівництво кандидатськими дисертаціями зі спеціальності 152 — Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка.

Нагороджений почесною грамотою Міністра освіти України (2003 р.).

Досвід науково-педагогічної роботи більше 25 років.

 

Професорсько-викладацький склад кафедри

 

Доцент кафедри — ЗБОРОВСЬКА ІРИНА АДАМІВНА, кандидат технічних наук, доцент. Відмінник освіти України. Є автором понад 170 наукових публікацій, з яких 5 статей у наукометричних базах даних, 1 підручник, 15 навчальних та 46 навчально-методичних посібників. Нагороджена медаллю «Ветеран праці». Досвід науково-педагогічної роботи більше 40 років. Є керівником студентського наукового гуртку з Вищої математики. Активно приймає участь в роботі міжнародних, всеукраїнських конференцій та Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт

Доцент кафедри — БОЛЬШАКОВА ОЛЬГА ВІТАЛІЇВНА, кандидат філософських наук. Є автором понад 30 наукових публікацій, з яких 1 монографія, 10 статей у фахових наукових виданнях, 1 підручник, 1 навчально-методичний посібник. Досвід науково-педагогічної роботи більше 10 років. Є керівником студентського наукового гуртку з Правознавства. Активно приймає участь в роботі міжнародних та всеукраїнських конференцій.

Доцент кафедри — ВІРИЧ НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА, кандидат філологічних наук. Є автором понад 70 наукових публікацій, з яких 2 – у наукометричних базах даних, 2 монографії, 5 навчально-методичних посібників. Досвід науково-педагогічної роботи більше 15 років. Активно приймає участь в роботі міжнародних та всеукраїнських конференцій.

Доцент кафедри — ЛИМАРЕНКО ЮРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ, кандидат технічних наук, доцент. Є автором понад 50 наукових публікацій, з яких 2 – у наукометричних базах даних, 1 підручника, 3 навчальних та 16 навчально-методичних посібників. Є керівником студентського наукового гуртку з Технічної механіки. Досвід науково-педагогічної роботи більше 15 років.

Доцент кафедри — МИХАЙЛЕНКО ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА, кандидат психологічних наук, доцент. Є автором понад 40 наукових публікацій, з яких 6 статей у наукометричних базах даних, 1 підручник, 4 навчальних та 10 навчально-методичних посібників. Є керівником студентського наукового гуртку з Психології. Досвід науково-педагогічної роботи більше 15 років. Активно приймає участь в роботі міжнародних та всеукраїнських конференцій.

Доцент кафедри – СИЧОВ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ, кандидат хімічних наук, доцент. Є автором понад 80 наукових публікацій, з яких 15 статей у наукометричних базах даних, 5 підручників, 16 навчальних та 20 навчально-методичних посібників. Є керівником студентського наукового гуртку з Хімії. Досвід науково-педагогічної роботи більше 25 років. Активно приймає участь в роботі міжнародних та всеукраїнських конференцій.

Старший викладач — БУЛГАРУ НАТАЛІЯ БОРИСІВНА. Є автором понад 30 наукових публікацій, з яких 3 статті у наукометричних базах даних, 1 підручника, 7 навчальних та 14 навчально-методичних посібників. Є керівником студентського наукового гуртку з Іноземної мови. Досвід науково-педагогічної роботи більше 15 років. Є керівником студентського наукового гуртку з Іноземної мови.

Старший викладач — ВОЛЯНСЬКИЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ. Є автором понад 40 наукових публікацій, з яких 2 підручника з грифом МОН, 8 навчальних та 14 навчально-методичних посібників. Є керівником студентського наукового гуртку з Інженерної та комп'ютерної графіки. Досвід науково-педагогічної роботи більше 10 років.

Старший викладач — ЛІНКОВА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА. Є автором понад 90 наукових публікацій, з яких 5 статей у наукометричних базах даних, 1 підручника, 18 навчальних та 62 навчально-методичних посібника. Є керівником студентського наукового гуртку з Математичної статистики. Досвід науково-педагогічної роботи більше 30 років. Активно приймає участь в роботі міжнародних та всеукраїнських конференцій.

Старший викладач – МІРОШНИЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ. Є автором понад 20 наукових публікацій, з яких 1 підручник, 4 навчальних та 16 навчально-методичних посібників. Є керівником студентського наукового гуртку з Фізики. Досвід науково-педагогічної роботи більше 10 років. Активно приймає участь в роботі міжнародних та всеукраїнських конференцій.

Старший викладач — ПОТОРАК ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ. Є автором понад 30 наукових публікацій, з яких 5 навчальних та 20 навчально-методичних посібників. Досвід науково-педагогічної роботи більше 20 років.

Викладач, асистент – КИСЛЯК ОКСАНА ІВАНІВНА. Є автором понад 15 наукових публікацій, з яких 2 навчальних та 8 навчально-методичних посібників. Є керівником спортивних секцій з Футболу та Гандболу. Підготувала 5 кандидатів у майстри спорту. Досвід науково-педагогічної роботи більше 15 років.

 

Навчальна робота

 

Перелік навчальних дисциплін, які викладаються на кафедрі:

 • Українська мова за професійним спрямуванням
 • Іноземна мова
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Іноземна мова спеціальності
 • Основи екології
 • Основи охорони праці та безпека життєдіяльності
 • Цивільний захист та безпека життя людини
 • Психологія
 • Соціально-політичні дослідження
 • Нормативно-технічний документообіг
 • Нормативно-технічне забезпечення митного контролю
 • Вища математика
 • Вища математика та математична статистика
 • Фізика
 • Хімія
 • Інженерна та комп'ютерна графіка
 • Апаратне та програмне забезпечення інформаційних систем
 • Прикладне програмне забезпечення в інженерних задачах
 • Прикладне програмне забезпечення у маркетингових дослідженнях
 • Бази даних
 • Бази даних та знань
 • Операційні системи
 • Технічна механіка
 • Технічна механіка та механотроніка
 • Фізичне виховання

Також кафедра приймає участь у організації та проведенні навчальної (комп’ютерної) практики для студентів 2-го курсу Академії.

Викладачі кафедри приймають участь у роботі приймальної комісії Академії та Коледжу.

 

Методична робота

 

Навчально-методичне забезпечення кафедри ґрунтується на власних розробках високого рівня якості. У повному обсязі розроблено навчальні й робочі навчальні плани, навчальні й робочі навчальні програми вивчення дисциплін.

Викладачами кафедри розроблені конспекти лекцій та навчально-методичні посібники з усіх дисциплін кафедри як для денної, так і для заочно-дистанційної форм навчання.

Для більш повного засвоєння студентами навчального матеріалу застосовуються нові методики викладання дисциплін з використанням моделей, плакатів, презентацій, альбомів технологічних карт, деталей і механізмів, та роздавальних матеріалів.

Для проведення поточного, модульного та підсумкового контролю розроблені тестові завдання з усіх дисциплін.

Під час проведення навчальних занять активно використовується сучасна комп’ютерна техніка та нові інформаційні технології – електронні підручники, віртуальні лабораторії, інші елементи дистанційного навчання.

Загалом, методичний фонд кафедри налічує більш ніж 200 навчальних та навчально-методичних посібників, рекомендацій, довідників.

 

Науково-дослідна робота

 

Основними напрямками наукових досліджень кафедри являються:

 • Якість гуманітарної підготовки, як передумова формування елітарного освітнього середовища
 • Інновації в системі суспільно-гуманітарної підготовки
 • Лінгводидактика, дискурс, психолінгвистика, екзистенціалізм, лінгвокультурологія
 • Правова свідомість: її чинники, складові, трансформація у сучасних умовах, правова свідомість молоді
 • Проблеми освіти та освітянські процеси у сучасних трансформаційних умовах державотворення
 • Держава як постачальних послуг населенню, якість послуг держави
 • Специфіка використання змішаного навчання іноземній мові в технічних вищих навчальних закладах
 • Психологічний аналіз проблем мігрантів в України
 • Використання нових інформаційних технологій у навчальному процесі

На кафедрі активно розвивається студентська наукова робота, регулярно проходять наукові семінари, проводяться конференції. Студенти приймають участь у Всеукраїнських олімпіадах з навчальних дисциплін та конкурсах наукових робіт.

За роки існування кафедри було захищено три дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук, отримано чотири вчених звання доцента, опубліковано більш ніж 150 наукових та науково-методичних праць і отримано 2 авторських свідоцтва.

Кафедра активно підтримує зв’язки з багатьма закладами вищої освіти міста Одеси та України.

Контактні дані

Завідувач кафедрою: Янковський Олег Георгійович
Адреса: 65020, м. Одеса, вул. Кузнечна, 15, кабінет 101
Телефон: 8-050-392-26-92, телефони приймальної комісії:

(048) 753-17-25, (048) 772-15-23
Internet: http://zp@odatrya.org.ua

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: