Від якості освіти до якості життя!

Спеціальності коледжу

Коледж вищого навчального закладу «Одеської державної академії технічного регулювання та якості»

оголошує набір вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за наступними спеціальностями та спеціалізаціями:

на базі базової загальної середньої освіти (9 класів) – (денна форма навчання)

Шифр та назва галузі Код та назва спеціальності Назва спеціалізації (освітньої програми) Строк навчання Предмети

для вступу
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Сервіс електроустаткування автотранспортних засобів 3 роки

10 місяців
1 українська мова (диктант)

2 Математика
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Радіотехнічні вимірювання
Електротеплотехнічні вимірювання
Механічні вимірювання
24 Сфера обслуговування 241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна справа

на базі повної загальної середньої освіти (11 класів) – (денна та заочна форма навчання)

Шифр та назва галузі Код та назва спеціальності Назва спеціалізації (освітньої програми) Строк навчання Предмети

для вступу
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Сервіс електроустаткування автотранспортних засобів 2 роки

10 місяців
1 Українська мова та література

2 Математика або Фізика або Історія України
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Радіотехнічні вимірювання
Електротеплотехнічні вимірювання
Механічні вимірювання

на базі здобутого ОКР Кваліфікований робітник – (денна, заочна форма прискоренного навчання)

Шифр та назва галузі Код та назва спеціальності Назва спеціалізації (освітньої програми) Строк навчання Предмети

для вступу
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Сервіс електроустаткування автотранспортних засобів 1 рік

10 місяців
1 Українська мова

2 Фаховий іспит
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Електротеплотехнічні вимірювання
Механічні вимірювання

Коледж ОДАТРЯ оголошує набір вступників

на навчання для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр»

на базі здобутого ОКР «Молодший спеціаліст»

(за денною та заочною формою прискоренного навчання)

за наступною спеціальністю:

Шифр та назва галузі Код та назва спеціальності Назва спеціалізації (освітньої програми) Строк навчання Предмети

для вступу
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 1 рік 10 місяців Фаховий іспит


141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціалізація «Сервіс електропобутової техніки»

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» «Сервіс електроустаткування автотранспортних засобів»

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка спеціалізація - «Радіотехнічні вимірювання»Спеціальності коледжу

В коледжі здійснюється підготовка молодших спеціалістів в галузі метрології, стандартизації, сертифікації радіоелектронної апаратури, яка застосовується в різних галузях науки і техніки. Жодне з сучасних виробництв не обходиться без застосування радіоелектронних технічних засобів.

В процесі експлуатації, обслуговування, ремонту радіоелектронної техніки різного призначення необхідно вміти контролювати, вимірювати різні параметри радіоелектронної апаратури. Для цього застосовуються засоби вимірювальної техніки та діагностичне обладнання, яким потрібно правильно користуватися.

Спеціальності коледжу

Спеціальності коледжу Тому при підготовці молодших спеціалістів, по-перше, вивчаються застосовувані ЗВТ для вимірювання різних радіотехнічних параметрів, а також техніка правильності виконання вимірювань частоти, часових інтервалів, параметрів змінної напруги, параметрів модуляції та інших радіотехнічних величин і параметрів.

Радіотехнічні вимірювання є основою сучасних як технічних, так і вимірювальних технологій. Вони широко використовуються для оцінки якості різної продукції, яка містить електронні блоки.

Радіоелектронна апаратура має дуже різноманітне застосування, а саме:

 • вимірювання в техніці зв’язку;
 • контроль параметрів приймальної апаратури – радіоприймачі різних діапазонів частот;
 • контроль параметрів радіопередавачів;
 • контроль апаратури телефонного зв’язку;

Спеціальності коледжу контроль та діагностика пристроїв мобільного зв’язку;

 • вимірювання параметрів живого організму – біомедичні вимірювання, де широко використовуються електронні засоби вимірювання та діагностичне обладнання;
 • робототехніка – інформаційно-вимірювальні роботи, які призначені для отримання і збору інформації, що мають універсальні виконавчі можливості, особливо з використанням останніх досягнень нанотехнологій.

Важко назвати ту галузь, де б не застосовувалися радіоелектронні засоби вимірювальної техніки.

Спеціальності коледжу Всі ці засоби вимірювальної техніки повинні бути придатними і оцінити їх якість можна в процесі вирішення завдань метрологічного забезпечення, мета якого – забезпечення єдності і необхідної точності вимірювань. Для вирішення цих завдань на підприємствах, фірмах, організаціях є метрологічні лабораторії. У державному масштабі завдання метрологічного забезпечення вирішуються центрами стандартизації, метрології та сертифікації, де є відповідні відділи, в яких працюють фахівці-метрологи.

Підготовка молодших спеціалістів здійснюється за спеціалізацією «Радіотехнічні вимірювання» з циклом основних професійно-практичних дисциплін:

 • основи метрології та вимірювальної техніки;
 • радіотехнічні і телевізійні системи;
 • радіоелектронні вимірювання;
 • вимірювання на надвисоких частотах;
 • вимірювання в імпульсній техніці;
 • оптико-електронні вимірювання;
 • біомедичні вимірювання тощо.

Випускники коледжу даної спеціалізації вміють оцінювати якість виробленої та використовуваної радіоелектронної апаратури, засобів вимірювальної техніки:

Спеціальності коледжу

підсилювачів низьких (звукових) і високих частот, телевізійної техніки;

 • апаратури надвисоких частот, в яку входять й блоки супутникових систем зв’язку;
 • радіоприймальних і радіопередавальних пристроїв;
 • виконувати роботи, пов’язані з контролем електронної апаратури біомедичного призначення тощо.

Таким чином, теоретична та практична підготовка дозволяє випускникам коледжу працювати у вимірювальних, метрологічних, випробувальних лабораторіях підприємств, займатися обслуговуванням і ремонтом різної електронної техніки.

152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» Спеціалізація «Електротеплотехнічні вимірювання»В коледжі здійснюється підготовка молодших спеціалістів — фахівців з метрології за спеціалізацією «Електротеплотехнічні вимірювання».

Спеціальності коледжуЕлектротеплотехнічні вимірювання займають особливе місце і є одними найбільш поширеними. Це зумовлено тим, що їх застосування забезпечує і гарантує високу якість продукції та послуг в будь-якій галузі народного господарства: в харчовій, машинобудівній, хімічній, металургійній, нафто- та газовидобувній і переробній промисловості, в енергетиці, екології, фармакології, медицині, житлово-комунальному господарстві, метеорології, науці, у сільському господарстві, на транспорті тощо. В сучасних технологічних процесах використовуються не тільки традиційні засоби вимірювальної техніки, а й найсучасні інформаційно-вимірювальні технології в галузі електротеплотехнічних вимірювань.

Спеціальності коледжу Виробництво високоякісної та конкурентоспроможної продукції забезпечується шляхом контролю всіх параметрів у технологічному процесі, зокрема, тиску, температури, витрати, рівня, складу, концентрації, вологості та інших фізико-хімічних властивостей речовин і матеріалів. Цей контроль здійснюється за допомогою великої кількості найрізноманітніших засобів вимірювальної техніки – манометрів, термометрів, витратомірів, рівнемірів, тепловізорів, вимірювальних перетворювачів та інформаційно-вимірювальних систем на їх базі.

Іншими найрозповсюдженими засобами вимірювання на будь-якому підприємстві у будь-якій сфері є засоби вимірювання електричних параметрів, зокрема: амперметри, вольтметри, омметри, мультиметри, трансформатори струму та напруги і багато-багато інших.

Отож, сучасне підприємство неможливо уявити сьогодні без фахівців з метрології.
А в
раховуючи зростаючу роль інформаційних технологій у розвитку науки та техніки, повсюдне впровадження різноманітних автоматизованих систем, робототехніки і загальної інтелектуалізації виробництва, попит на фахівців з інформаційно-вимірювальної техніки буде тільки зростати.

Спеціальності коледжу При підготовці молодших спеціалістів, по-перше, вивчаються застосовувані засоби вимірювальної техніки для вимірювання різних електричних та теплотехнічних параметрів, а також технології правильного їх застосування, особливості виконання вимірювань.

Спеціальності коледжу По-друге, всі ці засоби вимірювальної техніки повинні гарантовано давати достовірний результат вимірювання, тобто бути придатними до застосування. Оцінити їх якість можна в процесі вирішення завдань метрологічного забезпечення, мета якого забезпечення єдності і необхідної точності вимірювань. Для вирішення цих завдань на підприємствах, фірмах, організаціях є метрологічні лабораторії.
У державному масштабі завдання метрологічного забезпечення вирішуються центрами стандартизації, метрології та сертифікації, де є відповідні відділи, в яких працюють фахівці з-метрології.

Спеціальності коледжу У процесі навчання майбутні фахівці отримують теоретичні та практичні знання і навички в області: метрології та сучасних методів вимірювань; електротехніки та електроніки; аналогової і цифрової  техніки; обчислювальної техніки; методів та засобів вимірювань електричних і магнітних величин, тиску, температури, витрат і рівня, фізико-хімічних показників; інтелектуальних та тепловізійних засобів вимірювань; контролю якості електричної енергії.

Таким чином, теоретична та практична підготовка дозволяє випускникам спеціалізації «Електротеплотехнічні вимірювання» працювати у вимірювальних, метрологічних, випробувальних лабораторіях та структурах контролю якості продукції підприємств оборонного комплексу, медичних установах, підприємствах транспорту та зв’язку, промислових підприємствах будь-якій власності, займатися обслуговуванням відповідної вимірювальної техніки.

152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» Спеціалізація «Механічні вимірювання»Спеціальність 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

Спеціалізація «Механічні вимірювання»

Кожна людина хоче споживати безпечні товари та користуватись якісними послугами у будь-якій сфері, а саме: пити чисту воду, їсти безпечні та корисні для здоров’я продукти харчування, носити якісний одяг та взуття, жити у будинках, що збудовані з міцних екологічних матеріалів, користуватись надійними видами транспорту, отримувати якісні медичні та освітні послуги тощо. Контролем параметрів якості займаються метрологи.

Фахівців цього профілю готують за спеціалізацією «Механічні вимірювання»

Спеціальності коледжу

В коледжі здійснюється підготовка молодших спеціалістів у галузі метрології, стандартизації, оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки, які використовуються для наступних видів вимірювань:

Спеціальності коледжу Спеціальності коледжу Спеціальності коледжу — лінійних та кутових розмірів будь-яких деталей;

— твердості металів та сплавів;

— шкідливих факторів, таких як вібрація, шум, ударне навантаження;

— швидкості руху транспортних засобів;

— маси;

— об’єму та густини речовин.

Спеціальності коледжу Без механічних вимірювань не існує жодне виробництво. Вони є основою сучасних вимірювальних технологій та широко використовуються для оцінки якості будь-якої продукції.

Спеціальності коледжу Для визначення механічних параметрів існує безліч засобів вимірювальної техніки, які широко застосовуються на залізниці, в аеропортах, у лабораторіях медичних закладів, у науково-дослідних лабораторіях будь-якої галузі, на підприємствах торгівлі, на митниці, у ресторанному бізнесі, при визначенні кількості нафтопродуктів, у промисловості, зокрема при визначенні шкідливих факторів, при контролі швидкості руху автотранспорту, у сільському господарстві, у військовій промисловості, на авіаційних, суднобудівних та автомобілебудівних заводах тощо.

Спеціальності коледжу

Всі ці засоби вимірювальної техніки повинні бути придатними і оцінити їх якість можуть фахівці-метрологи, які працюють у метрологічних лабораторіях підприємств та організацій.

Дана спеціалізація також пов’язана з контролем якості товарів та послуг в усіх галузях господарства. Вона на сьогоднішній день, є надзвичайно актуальною, тому що Україна зробила свій Європейський вибір.

Спеціальності коледжу Товари та послуги вітчизняного виробництва мають бути конкурентоспроможними та відповідати європейським стандартам.

Спеціальності коледжу

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» - бакалавр

Коледж ОДАТРЯ оголошує набір вступників

на навчання для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр»

на базі здобутого ОКР «Молодший спеціаліст»

(за денною та заочною формою прискореного навчання)

за наступною спеціальністю:

Спеціальність 152 «Метрологія та

інформаційно-вимірювальна техніка»

Терм навчання 1 рік 10 місяців

Роль фахівців з метрології та інформаційно-вимірювальних технологій в розвитку наукового-технічного прогресу, як і вимоги до них, безперервно зростають. Що складніша наукова, виробнича проблема, то більшого значення для неї набуває метрологія. Точність, достовірність вимірювань – це фундаментальні відкриття в галузі науки і техніки, ефективна співпраця з іншими країнами, спільні розробки науково – технічних програм, реалізація положень законів тощо.

Спеціальності коледжу

Спеціальності коледжу

Сучасне підприємство сьогодні важко уявити без фахівців з метрології. На підприємстві будь-якої галузі промисловості необхідно постійно вимірювати параметри технологічних процесів та контролювати якість промислової продукції, що виробляється. Інтенсивне впровадження новітніх комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем у виробничий процес неможливе без висококваліфікованих інженерів-метрологів, які будуть проектувати, впроваджувати та обслуговувати ці системи. Таким чином, сфера діяльності фахівців з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки охоплює майже всі галузі промисловості України. Також до сфери діяльності фахівців з метрології відноситься стандартизація та сертифікація промислової продукції, споживчих товарів та послуг, забезпечення державного контролю в цій сфері.

Спеціальності коледжу Спеціальності коледжу

Випускники спеціальності 152 «Метрологія та

інформаційно-вимірювальна техніка»:

1 Можуть застосовувати набуті знання у таких сферах діяльності:

 • державні установи та підприємства України в галузі метрології;
 • підприємства та фірми різних форм власності у різних галузях промисловості;
 • випробувальні лабораторії;
 • лабораторії з повірки та калібрування засобів вимірювань;
 • науково-дослідні установи з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки;
 • інноваційні фонди за участю іноземних партнерів;
 • громадські організації із захисту прав споживачів;
 • організації з нагляду за якістю товарів і послуг.

Спеціальності коледжу

2 Мають можливість займати наступні посади:

 • головний метролог;
 • головний державний інспектор;
 • головний експерт;
 • начальник лабораторії контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики;
 • начальник лабораторії метрології;
 • начальник відділу технічного контролю;
 • начальник відділу стандартизації;
 • начальник науково-дослідної лабораторії;
 • науковий співробітник;
 • інженер-дослідник;
 • інженер із впровадження нової техніки й технології;
 • науково-педагогічний працівник ВНЗ;
 • викладач середніх навчальних закладів;
 • інженер з науково-технічної інформації;
 • технічний фахівець-електрик;
 • технічний фахівець в галузі електроніки та телекомунікації;
 • інспектори з безпеки та якості;
 • інспектор з контролю якості продукції;
 • ревізор вагового господарства, інженер з охорони праці, інспектор з охорони праці;
 • інспектор з ліцензування.

241 «Готельно-ресторанна справа» Спеціалізація «Готельно-ресторанна справа»


Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: