Від якості освіти до якості життя!

Спеціальність 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» Спеціалізація «Електротеплотехнічні вимірювання»

В коледжі здійснюється підготовка молодших спеціалістів — фахівців з метрології за спеціалізацією «Електротеплотехнічні вимірювання».

K:\10 минут\Спеціалізація Електротеплотехнічні вимірювання\metrologiya-promo.jpgЕлектротеплотехнічні вимірювання займають особливе місце і є одними найбільш поширеними. Це зумовлено тим, що їх застосування забезпечує і гарантує високу якість продукції та послуг в будь-якій галузі народного господарства: в харчовій, машинобудівній, хімічній, металургійній, нафто- та газовидобувній і переробній промисловості, в енергетиці, екології, фармакології, медицині, житлово-комунальному господарстві, метеорології, науці, у сільському господарстві, на транспорті тощо. В сучасних технологічних процесах використовуються не тільки традиційні засоби вимірювальної техніки, а й найсучасні інформаційно-вимірювальні технології в галузі електротеплотехнічних вимірювань.

D:\Мои документы\TIMOXINA\Ekskyrsii\Электроника . Энергетика 2017\13 сент выставка\SDC17188.JPG Виробництво високоякісної та конкурентоспроможної продукції забезпечується шляхом контролю всіх параметрів у технологічному процесі, зокрема, тиску, температури, витрати, рівня, складу, концентрації, вологості та інших фізико-хімічних властивостей речовин і матеріалів. Цей контроль здійснюється за допомогою великої кількості найрізноманітніших засобів вимірювальної техніки – манометрів, термометрів, витратомірів, рівнемірів, тепловізорів, вимірювальних перетворювачів та інформаційно-вимірювальних систем на їх базі.

Іншими найрозповсюдженими засобами вимірювання на будь-якому підприємстві у будь-якій сфері є засоби вимірювання електричних параметрів, зокрема: амперметри, вольтметри, омметри, мультиметри, трансформатори струму та напруги і багато-багато інших.

Отож, сучасне підприємство неможливо уявити сьогодні без фахівців з метрології.
А в
раховуючи зростаючу роль інформаційних технологій у розвитку науки та техніки, повсюдне впровадження різноманітних автоматизованих систем, робототехніки і загальної інтелектуалізації виробництва, попит на фахівців з інформаційно-вимірювальної техніки буде тільки зростати.

K:\10 минут\Спеціалізація Електротеплотехнічні вимірювання\fig2 (1).jpg При підготовці молодших спеціалістів, по-перше, вивчаються застосовувані засоби вимірювальної техніки для вимірювання різних електричних та теплотехнічних параметрів, а також технології правильного їх застосування, особливості виконання вимірювань.

K:\ФОТО\Драганова\IMG_5275.JPG По-друге, всі ці засоби вимірювальної техніки повинні гарантовано давати достовірний результат вимірювання, тобто бути придатними до застосування. Оцінити їх якість можна в процесі вирішення завдань метрологічного забезпечення, мета якого забезпечення єдності і необхідної точності вимірювань. Для вирішення цих завдань на підприємствах, фірмах, організаціях є метрологічні лабораторії.
У державному масштабі завдання метрологічного забезпечення вирішуються центрами стандартизації, метрології та сертифікації, де є відповідні відділи, в яких працюють фахівці з-метрології.

H:\Мои документы\TIMOXINA\FOTO\FOTO Lab ETTV\ЕТ\IMG_5286.JPG У процесі навчання майбутні фахівці отримують теоретичні та практичні знання і навички в області: метрології та сучасних методів вимірювань; електротехніки та електроніки; аналогової і цифрової  техніки; обчислювальної техніки; методів та засобів вимірювань електричних і магнітних величин, тиску, температури, витрат і рівня, фізико-хімічних показників; інтелектуальних та тепловізійних засобів вимірювань; контролю якості електричної енергії.

Таким чином, теоретична та практична підготовка дозволяє випускникам спеціалізації «Електротеплотехнічні вимірювання» працювати у вимірювальних, метрологічних, випробувальних лабораторіях та структурах контролю якості продукції підприємств оборонного комплексу, медичних установах, підприємствах транспорту та зв’язку, промислових підприємствах будь-якій власності, займатися обслуговуванням відповідної вимірювальної техніки.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: