Від якості освіти до якості життя!

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» — бакалавр

Коледж ОДАТРЯ оголошує набір вступників

на навчання для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр»

на базі здобутого ОКР «Молодший спеціаліст»

(за денною та заочною формою прискореного навчання)

за наступною спеціальністю:

Спеціальність 152 «Метрологія та

інформаційно-вимірювальна техніка»

Терм навчання 1 рік 10 місяців

Роль фахівців з метрології та інформаційно-вимірювальних технологій в розвитку наукового-технічного прогресу, як і вимоги до них, безперервно зростають. Що складніша наукова, виробнича проблема, то більшого значення для неї набуває метрологія. Точність, достовірність вимірювань – це фундаментальні відкриття в галузі науки і техніки, ефективна співпраця з іншими країнами, спільні розробки науково – технічних програм, реалізація положень законів тощо.

C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\НА САЙТ\vstup-152-metrolohiia-ta-informatsiino-vymiriuvalna-tekhnika-abiturient-kharkiv-400x296.jpg

C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\НА САЙТ\4.jpg

Сучасне підприємство сьогодні важко уявити без фахівців з метрології. На підприємстві будь-якої галузі промисловості необхідно постійно вимірювати параметри технологічних процесів та контролювати якість промислової продукції, що виробляється. Інтенсивне впровадження новітніх комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем у виробничий процес неможливе без висококваліфікованих інженерів-метрологів, які будуть проектувати, впроваджувати та обслуговувати ці системи. Таким чином, сфера діяльності фахівців з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки охоплює майже всі галузі промисловості України. Також до сфери діяльності фахівців з метрології відноситься стандартизація та сертифікація промислової продукції, споживчих товарів та послуг, забезпечення державного контролю в цій сфері.

C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\НА САЙТ\Измерительная-техника2.jpg C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\НА САЙТ\1.jpg

Випускники спеціальності 152 «Метрологія та

інформаційно-вимірювальна техніка»:

1 Можуть застосовувати набуті знання у таких сферах діяльності:

 • державні установи та підприємства України в галузі метрології;
 • підприємства та фірми різних форм власності у різних галузях промисловості;
 • випробувальні лабораторії;
 • лабораторії з повірки та калібрування засобів вимірювань;
 • науково-дослідні установи з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки;
 • інноваційні фонди за участю іноземних партнерів;
 • громадські організації із захисту прав споживачів;
 • організації з нагляду за якістю товарів і послуг.

C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\НА САЙТ\3.jpg

2 Мають можливість займати наступні посади:

 • головний метролог;
 • головний державний інспектор;
 • головний експерт;
 • начальник лабораторії контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики;
 • начальник лабораторії метрології;
 • начальник відділу технічного контролю;
 • начальник відділу стандартизації;
 • начальник науково-дослідної лабораторії;
 • науковий співробітник;
 • інженер-дослідник;
 • інженер із впровадження нової техніки й технології;
 • науково-педагогічний працівник ВНЗ;
 • викладач середніх навчальних закладів;
 • інженер з науково-технічної інформації;
 • технічний фахівець-електрик;
 • технічний фахівець в галузі електроніки та телекомунікації;
 • інспектори з безпеки та якості;
 • інспектор з контролю якості продукції;
 • ревізор вагового господарства, інженер з охорони праці, інспектор з охорони праці;
 • інспектор з ліцензування.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: