Від якості освіти до якості життя!

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕТРОЛОГІЇ, АВТОМАТИЗАЦІЇ, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕЛЕКТРОНІКИ

1. Загальна інформація

Навчально-науковий інститут метрології, автоматизації, інтелектуальних технологій та електроніки (ННІ МАІТЕ) проводить науково-дослідну і науково-технічну діяльність у таких галузях:

 • 01 – Освіта,
 • 05 – Соціальні та поведінкові науки,
 • 07 – Управління та адміністрування,
 • 12 – Інформаційні технології,
 • 15 – Автоматизація та приладобудування,
 • 17 – Електроніка та телекомунікації,
 • 25 – Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону,
 • 27 – Транспорт.

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕТРОЛОГІЇ, АВТОМАТИЗАЦІЇ, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕЛЕКТРОНІКИ

Основні види діяльності:

Підготовка бакалаврів та магістрів на денної та заочної формі навчання як на контрактній основі за власні кошті студента або за кошті замовника так і на держбюджетної формі, за кошті державного бюджету. Підготовка іноземних громадян. Підготовка докторів філософії.

Основні напрямки діяльності:

Готує здобувачів вищої освіти:

 • за ОПП ступеня бакалавр 240 кредитів (4 роки), 120 кредитів (2 роки),
 • за ОПП ступеня магістр 90 кредитів (1,5 роки).

ННІ МАІТЕ здійснює навчання за освітньо-професійними програмами:

підготовки бакалаврів:

051 – Економіка (Економіка та управління готельно-ресторанного бізнесу);

151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (Комп’ютерно-інтегровані і інтелектуальні технології автоматизованих систем; Інженерія інформаційно-вимірювальних та комп’ютерних систем);

152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Державний нагляд, метрологія та міжнародна стандартизація);

153 – Мікро та наносистемна техніка  (Нанотехнології, медичні прилади та біоінженерія);

171 – Електроніка (Електроніка та комп’ютерна діагностика автомобілів);

275 – Транспортні технології  (Організація перевезень і управління на автомобільному та електричному транспорті).

підготовки магістрів:

011 – Освітні, педагогічні науки  (Освітні вимірювання);

151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (Комп’ютерно-інтегровані технології та кіберфізичні системи; Інженерія інформаційно-вимірювальних та комп’ютерних систем).

152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  (Інженерія якості; Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції).

171 – Електроніка (Електроніка транспортних систем; Електронні біомедичні системи і технології).

2. Склад інституту

Підрозділи:

 • Деканат (дирекція)
 • Вчена рада інституту – вчений секретар Інституту – кандидат технічних наук, доцент Лещенко Олег Іванович
 • Відділ по роботі з іноземними студентами – кандидат педагогічних наук, доцент Михайленко Вікторія Олександрівна
 • Відділ з виховної роботи – Сеніва Ірина Сергіївна

3. Керівництво інституту

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕТРОЛОГІЇ, АВТОМАТИЗАЦІЇ, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕЛЕКТРОНІКИДиректор інституту – кандидат технічних наук, доцент Грабовський Олег Вікторович, професор кафедри стандартизації, оцінки відповідності та освітніх вимірювань.

Коротка довідка

Грабовський Олег Вікторович: кандидат технічних наук, доцент, у жовтні 2018 року обрано за конкурсом директором навчально-наукового інституту метрології, автоматизації, інтелектуальних технологій та електроніки, професор кафедри стандартизації, оцінки відповідності та освітніх вимірювань.

Народився у 1970 році у м. Одеса. У 2005 році закінчив Одеську національну академію зв’язку ім. О. С. Попова. Спеціальність — «Інформаційні мережі зв’язку», кваліфікація інженера телекомунікацій.

У 2013 році закінчив аспірантуру Одеської академії технічного регулювання та якості за науковою спеціальність 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення та захистив кандидатську дисертацію «Розробка методу оцінювання якості інформаційно-вимірювальних систем на основі використання генетичних алгоритмів».

З утворенням Одеського державного інституту вимірювальної техніки та далі у Одеської академії технічного регулювання та якості працював на посадах керівника навчально-методичного відділу, декана, директора інституту.

З 2006 по 2008 роки на громадських засадах очолював відділ управління якістю підготовки фахівців в Одеській національній академії зв’язку ім. О. С. Попова.

Автор та співавтор 15 монографій та навчальних посібників, в тому числі 6 підручників з грифом МОН України, близько 50 робіт в фахових журналах, у тому числі у тих, що включені до Scopus і WoS. та в збірниках наукових конференцій. Приймаю активну участь у науково-дослідних роботах, що проводяться у академії.

Приймав активну участь у розробці стандартів вищої освіти ОПП, ОКХ спеціальностей та напрямом підготовки 0510.

З лютого 2011р. обрано Членом-кореспондентом Міжнародної Академії Стандартизації.

З грудня 2014 р. призначений наказом МОН України Вченим секретарем спеціалізованої вченої ради Д 41.113.01.

З квітня 2016 р., за конкурсом, призначений наказом МОН України членом Науково-методичної комісії (НМК 8) з інформаційних технологій, автоматизації та телекомунікацій. З того ж часу обрано заступником Голови підкомісії НМК МОН 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка». Співавтор затвердженого стандарту вищої освіти за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» для ОКР – бакалавр, та співавтор стандартів вищої освіти 152 спеціальності для магістрів та PhD.

З жовтня 2008 року по лютий 2017 року, згідно з наказами Держспоживстандарту України та Національного органу з стандартизації виконував обов'язки відповідального секретаря Технічного комітету стандартизації України ТК163 «Якість освітніх послуг».

Нагороджений почесною грамотою Міністерства освіти і науки України у 2005 році; почесною грамотою Держспоживстандарту України у 2009 році; почесною грамотою управління освіти і науки Одеської облдержадміністрації у 2011 році; почесною грамотою Одеської міської ради у 2012 році та нагрудним знаком «Відмінник освіти України» у 2014 році.

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕТРОЛОГІЇ, АВТОМАТИЗАЦІЇ, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕЛЕКТРОНІКИЗаступник директора інституту – Кудряшов Володимир Олексійович, старший викладач кафедри електроніки та мікросистемної техніки.

1953 року народження. Освіта – вища: закінчив Мінське вище інженерне зенітно-ракетне училище ППО в1976 році. З 1981 року по 1985 рік – начальник лабораторії вимірювальної техніки. На викладацькій роботі з 1986 року. З 2007 року – старший викладач кафедри. Педагогічний стаж роботи більше 30 років.

Автор та співавтор 7 підручників та навчальних посібників, близько 20 робіт в фахових журналах, два патенти на корисну модель.

Положення


 

 

Контактна інформація

65020 м. Одеса, вул. Ковальська, 15

Кабінети 621-622

e-mail: dekanat.fmtr@gmail.com

телефони деканату(дирекції) ННІ: (048) 701-49-00; (048) 728-80-82

телефони приймальної комісії:
(048) 753-17-25; (048) 772-15-23

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕТРОЛОГІЇ, АВТОМАТИЗАЦІЇ, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕЛЕКТРОНІКИ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: