Від якості освіти до якості життя!

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 125 «КІБЕРБЕЗПЕКА»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 125 «КІБЕРБЕЗПЕКА»

“Хто володіє інформацією, той володіє світом”.

Уінстон Черчіль

 

У сучасних умовах глобалізації інформаційних процесів, формування світового інформаційного простору та росту світового ринку інформації жодне підприємство не має 100% гарантії захисту від загроз безпеки бізнесу. Щодня збільшується число нових небезпек, швидкість і оригінальність кібератак, в яких ці небезпеки перетворюються в реальну загрозу бізнесу.

Як зазначено в Стратегії кібербезпеки України, затвердженої Указом Президента України 69/2016 № від 15 березня 2016 року, стрімкий розвиток інформаційних технологій поступово трансформує світ. Відкритий та вільний кіберпростір розширює свободу і можливості людей, збагачує суспільство, створює новий глобальний інтерактивний ринок ідей, досліджень та інновацій, стимулює відповідальну та ефективну роботу влади і активне залучення громадян до управління державою та вирішення питань місцевого значення, забезпечує публічність та прозорість влади, сприяє запобіганню корупції. Водночас переваги сучасного цифрового світу та розвиток інформаційних технологій обумовили виникнення нових загроз національній та міжнародній безпеці. Зростає кількість та потужність кібератак, вмотивованих інтересами окремих держав, груп та осіб. Поширюються випадки незаконного збирання, зберігання, використання, знищення, поширення, персональних даних, незаконних фінансових операцій, крадіжок та шахрайства у мережі Інтернет. Кіберзлочинність стає транснаціональною та здатна завдати значної шкоди інтересам особи, суспільства і держави.

Найближчими роками спеціалісти з кібербезпеки стануть найпопулярнішими та найзатребуванішими на ринку праці. У 2017 році втрати від кібератак сягнули десятків млрд грн. Під загрозою залишаються інфраструктура, енергетика та фінанси – оскільки захищені вони найслабше. Після кібератак у 2017 році держава та український бізнес готові ретельніше дбати про власну кібергігієну. Українські компанії все активніше створюють відділи з кібербезпеки, набирають спеціалістів із кібербезпеки та фінансують заходи із посилення рівня інформаційної та кібербезпеки.

Експерти провідних ІТ-компаній також відмічають, що попит на фахівців з кібербезпеки буде продовжує зростати.

Саме тому потреба у висококваліфікованих фахівцях з інформаційної та кібернетичної безпеки постійно зростає, як в Україні, так і за її межами.

Основні характеристики програми підготовки фахівців за спеціальністю КІБЕРБЕЗПЕКА на кафедрі

− Ступінь вищої освіти Бакалавр

Кваліфікація бакалавр з кібербезпеки / Bachelor in Cyber Security

− Кваліфікація в дипломі − фахівець із організації інформаційної безпеки

Обсяг освітньої програми бакалавра:

 • на базі повної загальної середньої освіти з терміном навчання −4 роки
 • на базі освітньо-професійного ступеня молодший бакалавр (освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст) – не менше ніж 2 роки

Офіційна назва освітньої програми Кібербезпека

Предметна область

Галузь знань –

12 «Інформаційні технології»/ 12 «Information technologies».

Спеціальність –

125 «Кібербезпека» /125 «CyberSecurity».

Об’єкти професійної діяльності випускників:

 • об'єкти інформатизації, включаючи комп'ютерні, автоматизовані, телекомунікаційні, інформаційні, інформаційно-аналітичні, інформаційно-телекомунікаційні системи, інформаційні ресурси й інформаційні технології;
 • технології забезпечення безпеки інформації об'єктів різного рівня (система, об'єкт системи, компонент об'єкта), що пов'язані з інформаційними, інформаційно-комунікаційними технологіями, що використовуються для забезпечення функціонування цих об'єктів;
 • процеси управління інформаційною і кібербезпекою об'єктів, що підлягають захисту.

Теоретичний зміст предметної діяльності

Знання:

 • законодавчої, нормативно-правової бази України та вимог відповідних, в тому числі, міжнародних стандартів і практик щодо здійснення професійної діяльності;
 • вимог санітарно-гігієнічного режиму, охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки;
 • принципів проектування (розробки) систем інформаційної безпеки;
 • прав, обов’язків та відповідальності фахівця з інформаційної безпеки;
 • функціонування системи управління інформаційною безпекою;
 • методів та засобів ідентифікації уразливостей та загроз інформаційній безпеці на об’єктах інформаційної діяльності;
 • методів та засобів забезпечення відповідного рівня захищеності інформації;
 • методів та засобів оцінки відповідного рівня захищеності інформації;
 • аналіз та планування основних економічних показників проектних рішення з забезпечення кібербезпеки.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Спроможність випускників організовувати й підтримувати комплекс заходів щодо управління забезпеченням інформаційної безпеки з урахуванням їхньої правової обґрунтованості, адміністративно-управлінської й технічної реалізації, економічної доцільності, можливих зовнішніх впливів, імовірних загроз і рівня розвитку технологій захисту інформації.

Особливості програми: Інтеграція програмно-апаратних засобів виявлення, моніторингу та організація менеджменту інформаційної безпеки, сучасних інформаційних технологій захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах, технологій збереження даних в кіберпросторі та інтелектуалізації функцій протидії кіберзлочинності, поглиблене вивчення теоретичних та практичних питань щодо використання радіотехнічних інформаційно-вимірювальних систем та автоматизованих вимірювальних комплексів в галузі.

Базові дисципліни, які викладаються за спеціальністю:

На протязі навчання студенти отримують знання та опановують вміння з кібернетичної безпеки, інформаційної безпеки держави, основ національної безпеки, системне програмне забезпечення, алгоритмізації та технологій програмування, теорія ризиків інформаційної безпеки, технічного захисту інформації, криптографічного захисту інформації, охорони державної таємниці, організаційного забезпечення захисту інформації та організації спеціального діловодства, безпеки інформації в інформаційно-комунікаційних системах, соціотехнічної безпеки, нормативно-правовго забезпечення інформаційної безпеки, комп'ютерних систем та мережі, комплексних систем захисту інформації, системи автоматизованого проектування, менеджменту інформаційної безпеки, економічної безпека діяльності підприємств, управління проектами захисту інформації, програмних засобів захисту інформації, захисту Web-ресурсів, криміналістичного аналізу комп'ютерних систем.

Високий рівень практичної підготовки фахівців забезпечується розвиненою міжнародною співпрацею в науковій і освітній сферах, наявністю спеціалізованих лабораторій. Фахівці, залучені до професійної підготовки мають міжнародний досвід освітньої і наукової діяльності, постійно займаються науково-дослідною роботою за фахом.

Фахівець може займати первинні посади (за ДК 003:2010):

3439 (24771). Фахівець із організації інформаційної безпеки.

International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08): 2529 Security specialist (ICT).

Фахівець за спеціальністю – 125 «КІБЕРБЕЗПЕКА» може працювати в відділах захисту інформації та кібербезпеки в державних установах, приватних компаніях та в банківському секторі.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: