Від якості освіти до якості життя!

ЯКІСТЬ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 7.18010010 – Якість, стандартизація та сертифікація; 8.18010010 – Якість, стандартизація та сертифікація

Кваліфікації: спеціаліст – фахівець з якості, стандартизації та сертифікації; магістр – науковий співробітник, викладач ВНЗ за фахом.

Основ1ною метою підготовки магістрів та спеціалістів за спеціальністю “Якість, стандартизація та сертифікація” є підготовка фахівців з технічного регулювання та забезпечення країни та регіону спеціалістами для реалізації державної політики щодо захисту життя людини від впливу неякісної продукції.

Основні компетенції:

  • уміння проводити ідентифікацію продуктів та сировини;
  •  уміння визначати якість продукції та послуг;
  • уміння впроваджувати на підприємствах системи менеджменту якості за вимогами стандартів серії ДСТУ ISO 9000;
  • уміння впроваджувати на підприємствах основних методологічних засад Загального управління якістю (Total Quality Management ТQM);
  • уміння проводити підготовку виробництва до атестації, обстеження, сертифікації продукції;2
  •  уміння розробляти нормативні документи різних рівнів, здійснювати їх підготовку до реєстрації, оформлювати супровідні документи, вносити зміни;
  •  уміння здійснювати гармонізацію національних стандартів з вимогами  європейських стандартів;
  •  уміння проводити сертифікацію технологічних процесів та обладнання, внутрішній аудит та самоінспекцію, акредитацію органів із сертифікації;
  •  уміння удосконалювати системи експертизи, стандартизації та сертифікації готових продуктів та виробництв;

3Майбутні місця працевлаштування:

– в регіональних центрах стандартизації, метрології та сертифікації;

– у виробничих, контрольно-аналітичних лабораторіях;

– в органах державного управління та в громадських організаціях, які здійснюють контроль за якістю продукції та її сертифікацію;

– в установах з захисту прав споживачів;

– в органах санітарно-гігієнічного контролю;

– в навчальних та науково-дослідних установах;

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: