Від якості освіти до якості життя!

Студентське самоврядування

Студентське самоврядування


СтруктураСтудентське самоврядування


 

Пололоження про студентську раду


Права та обов’язки студентів

 

витяг із Закону України «Про вищу освіту»

Стаття 54.
Права осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах

1. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, мають право на:
— вибір форми навчання;
— безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
— трудову діяльність у позанавчальний час;
— додаткову оплачувану відпустку у зв'язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;
— користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою вищого навчального закладу;
— участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;
— участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;
— надання пропозицій щодо умов і розмірів плати за навчання;
— участь у об'єднаннях громадян;
— участь у діяльності органів громадського самоврядування вищого навчального закладу та факультетів, Вченої ради вищого навчального закладу та факультетів, органів студентського самоврядування;
— обрання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом;
— участь у формуванні індивідуального навчального плану;
— моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та активну участь у науково-дослідній роботі;
— захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;
— безкоштовне користування у вищих навчальних закладах бібліотеками, інформаційними фондами, послугами навчальних, наукових, медичних та інших підрозділів вищого навчального закладу;
— канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів.
2. Студенти вищих навчальних закладів, які навчаються за денною (очною) формою навчання, мають право на пільговий проїзд у транспорті, а також на забезпечення гуртожитком у порядках, встановлених Кабінетом Міністрів України.
Студенти вищих навчальних закладів мають право на отримання стипендій, призначених юридичними та фізичними особами, які направили їх на навчання, а також інших стипендій відповідно до законодавства.

Стаття 55.
Обов'язки осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах

Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, зобов'язані:
— додержуватися законів, статуту та правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу;
— виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану.Плани роботи

 

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: