Від якості освіти до якості життя!

X Міжнародна науково-практична конференція

«ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ, МЕТРОЛОГІЯ, ІНФОРМАЦІЙНІ

ТА ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

22 — 23 жовтня 2020 року

Одеса, Україна

 

До 75-річчя з дня утворення Одеської державної академії

технічного регулювання та якості

X Міжнародна науково-практична конференція Конференція присвячена пам'яті Лебедєва Анатолія Олексійовича (01.02.1931 — 28.03.2012), ученого-механіка, доктора технічних наук, професора, академіка НАН України, лауреата Державної премії СРСР у галузі науки і техніки, лауреата Державної премії України у галузі науки і техніки, заслуженого діяча науки і техніки України, Почесного доктора НТУ України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» і Одеської державної академії технічного регулювання та якості.

До участі у конференції запрошуються: вчені, науково-педагогічні працівники, наукові працівники, докторанти, аспіранти (ад’юнкти) та магістранти.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Участь у конференції — безкоштовна.

Початок конференції 22 жовтня о 14.00 в режимі online, та доступна за наступним посиланням.

 

ТЕМАТИКА СЕКЦІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 

  • СЕКЦІЯ 1. Технічне регулювання, стандартизація та оцінка відповідності.
  • СЕКЦІЯ 2. Методи вимірювання фізичних величин. Електроніка, мікро- та наносистемна техніка. Приладобудування.
  • СЕКЦІЯ 3. Автоматизовані системи та інформаційні технології.
  • СЕКЦІЯ 4. Метрологія та метрологічне забезпечення виробництва, військової справи та сфери надання послуг.
  • СЕКЦІЯ 5. Управління якістю на транспорті. Технологія транспортних процесів.
  • СЕКЦІЯ 6. Якість надання послуг. Вплив фундаментальних та гуманітарних дисциплін на розвиток сфери технічного регулювання.
  • СЕКЦІЯ 7. Економіка та управління.

Вартість друку статей у збірнику — 40 грн. за одну сторінку.

Видання матеріалів планується до початку роботи конференції (програма конференції + збірник наукових праць конференції).

 

Для участі у Міжнародній науково-практичній конференції потрібно

до 11 жовтня 2020 року:

 

Зареєструватись та подати матеріали до організаційного комітету конференції через форму.

При поданні матеріалів (електронний варіант статті, копія квитанції), в системі повинні бути вказані всі співавтори статті.

Електронний варіант статті

Назва файлу повинна відповідати прізвищу першого автора (наприклад: «Рetrenko.docx»).

Копію квитанції про сплату вартості публікації (після підтвердження прийняття статті до публікування).

 

Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів у збірник наукових праць та до 16 жовтня 2020 року дає підтвердження про прийняття тез доповіді до друку. Статті, оформлення яких не відповідає вимогам, розглядатись не будуть.

 

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ ПЛАТЕЖУ:

р/р UA918201720313261001202001341 Банк ДКСУ у м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 35178067, сплата вартості друку у збірнику міжнародної науково-практичної конференції.

 

КОНТАКТНІ ДАНІ ОРГКОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ:

ОДАТРЯ, вул. Ковальська, 15, м. Одеса, Україна, 65020.

Контактні телефони: : +38 048 726-68-92, +38 048 726-77-88

Заступник голови оргкомітету: Братченко Геннадій Дмитрович, +38 050 401-42-86; +38 067 559-88-24.

e-mail: bratchenkohd@gmail.com

Секретар конференції: Постоварова Вікторія Дмитрівна, тел. +38 096 000-30-03.

e-mail: postovarovavd@gmail.com

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

 

 • Для публікації приймаються наукові та науково-технічні статті з тематики конференції об'ємом не менш 3-х повних сторінок формату А4 (210×297 мм), набрані у редакторі MS Word, у вигляді файлу з розширенням *.docx
 • Текст статті набирати в шаблоні збірника Х Міжнародної науково-практичної конференції (файл «osatrq_conference_template_2020.doсx» додається на сайті конференції). Шаблон містить усі необхідні стилі.
 • У тексті потрібно відобразити постановку проблеми, мету статті, виклад основного матеріалу, висновки.
 • Література друкується згідно ДСТУ ГОСТ 7.1-2006 або згідно вимог ІЕЕЕ з використанням відповідного стилю.
 • Рисунки виконуються тільки в градаціях сірого. (При підготовці рисунків необхідно враховувати, що під час друку матеріалів сторінки будуть зменшені до формату А5)
 • Математичні формули набираються у вбудованому редакторі формул або з використанням редактора формул Math Type. Розміри: звичайний символ – 14 пт, великий індекс – 10 пт, малий індекс – 9 пт, великий символ – 18 пт, малий символ – 12 пт. При вставці формули застосувати до абзаца стиль «Formula», після чого поставити табулятори перед формулою та перед номером формули.
 • Якщо автори подають матеріали не англійською мовою, з метою індексування матеріалів в наукометричних базах необхідно дублювати англійською мовою наступні відомості: Назва статті, Прізвища авторів, дані про авторів. Також необхідно подати розширений «Abstract» обсягом до 600 знаків та «Keywords» англійською мовою. Рядок «Література» обов'язково дублювати англійською («References»).

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

 

Голова: Коломієць Леонід Володимирович, д.т.н., проф., заслужений працівник сфери послуг України, ректор ОДАТРЯ, перший віце-президент Міжнародної академії стандартизації, м. Одеса.

Члени комітету:

Аніскін А., к.т.н., доцент (Республіка Хорватія);

Ваганов О. І., д.т.н., професор (Україна);

Величко О. М., д.т.н., професор (Україна);

Волков С. Л., д.т.н., доцент (Україна);

Гордієнко Т. Б., д.т.н., професор (Україна);

Карпінський М. П., д.т.н., професор (Польща);

Квасніков В. П., д.т.н., професор (Україна);

Клопотан І., д.е.н., доцент (Республіка Хорватія);

Лебковський П. д.т.н., професор (Польща);

Маслянка П., д.т.н., професор (Польща);

Меленчук Т. М., д.т.н.,  доцент (Україна);

Мирзоахмедов Ф., д.т.н., професор (Таджикистан);

Мілковіч М., д.т.н., професор (Республіка Хорватія);

Мільчарський П., д.т.н., професор (Польща);

Новіков В. М., д.ф. -м.н., професор (Україна); Петришин Л. Б., д.т.н., професор (Польща);

Попов В. д.е.н., доцент (Болгарія);

Рихлік А., к.т.н., доцент (Польща);

Солдо Б., д.т.н., професор (Республіка Хорватія);

Шишманов К. Д., д.е.н., професор (Болгарія).

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Голова: Коломієць Леонід Володимирович, д.т.н., проф., ректор ОДАТРЯ, м. Одеса.

 

Заступники Голови:

Братченко Геннадій Дмитрович, д.т.н., проф., проректор ОДАТРЯ з наукової роботи та міжнародних зв’язків.

Сафонова Надія Володимирівна, к.пед.н., доц., проректор ОДАТРЯ з навчальної та виховної роботи.

 

Члени оргкомітету:

 

Грабовський Олег Вікторович, к.т.н., доц., директор Навчально-наукового інституту метрології, автоматизації, інтелектуальних технологій та електроніки ОДАТРЯ.

Боряк Костянтин Федорович, д.т.н., доц., завідувач кафедри метрології та метрологічного забезпечення ОДАТРЯ.

Банзак Оксана Вікторівна, д.т.н., доц., завідувач кафедри електроніки та мікросистемної техніки ОДАТРЯ

Янковський Олег Георгійович, к.т.н., доц., завідувач кафедри загальної підготовки ОДАТРЯ.

 

СПІВОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

 • Міністерство освіти і науки України;
 • Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України;
 • Одеська державна академія технічного регулювання та якості;
 • Гірничо-металургійна академія ім. Станіслава Сташиця в Кракові, Польща;
 • Університет у Бєльсько-Бялій, Польща;
 • Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника;
 • Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;
 • Агентство із стандартизації, сертифікації і торгової інспекції при Уряді Республіки Таджикистан, Республіка Таджикистан;
 • Білоруський державний інститут метрології, Республіка Білорусь;
 • Лодзький технічний університет, Польща;
 • Лодзький університет, Польща;
 • Меджимурська політехніка в Чаковці, Республіка Хорватія;
 • Національний авіаційний університет;X Міжнародна науково-практична конференція
 • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 • Талліннський технічний університет, Естонська Республіка;
 • Університет Північ, Республіка Хорватія;
 • Чорноморський національний університет імені Петра Могили;
 • ПАТ «Одесакабель»;
 • ВГО «Союз споживачів України»;
 • Інженерна академія України;
 • Міжнародна Академія інформаційних технологій, Республіка Білорусь;
 • Міжнародна Академія Стандартизації;
 • Технічний комітет стандартизації ТК 90 «Засоби вимірювання електричних і магнітних величин»;
 • Технічний комітет стандартизації ТК 163 «Якість освітніх послуг».

Запрошення


UA
EN

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: